Alle berichten van Beheer

Rabobank Clubkas Campagne 2019

42 Stemmen voor de Stichting Stad en Lande van Gooiland

De Rabobank Clubkas Campagne heeft een mooi bedrag voor de Stichting Stad en Lande van Gooiland opgeleverd. Maandagavond 15 april mochten voorzitter F. van Dulm en secretaris E. Poolman Simans-Vos een cheque ter waarde van € 569,62 in ontvangst nemen. Een mooie start voor het nieuw te realiseren boek over de geschiedenis van de erfgooiers. Hartelijk dank aan alle stemgerechtigden!

Emil Ludenpenning 2018

Ludenpenning Anton Kos

Op vrijdag 19 oktober vond de uitreiking van de Emil Ludenpenning aan dr. Anton Kos plaats in het oude Stadhuis van Naarden. De redenen zijn, samengevat, dat hij als geen ander de geschiedenis van de erfgooiers heeft bestudeerd, hierover in talloze boeken en artikelen heeft gepubliceerd en dat hij naast deze publicaties met lezingen en projecten in belangrijke mate heeft bijgedragen inzicht te krijgen in de geschiedenis van de erfgooiers en deze levend te houden. Lees verder Emil Ludenpenning 2018

Programma week-van-de-erfgooier

Dit najaar zal, voor de tweede keer, de week-van-de-erfgooier plaats vinden. De week-van-de-erfgooier wordt door de Stichting Stad en Lande van Gooiland – in nauwe samenwerking met het Goois Natuurreservaat – georganiseerd. Wederom zijn Gooise culturele instellingen, historische verenigingen, bedrijven en andere organisaties gevraagd om een activiteit te organiseren.

Op de site week-van-de-erfgooier.nl treft u het voorlopige programma van de week-van-de-erfgooier aan.