Alle berichten van Beheer

Emil Ludenpenning 2018

Ludenpenning Anton Kos

Op vrijdag 19 oktober vond de uitreiking van de Emil Ludenpenning aan dr. Anton Kos plaats in het oude Stadhuis van Naarden. De redenen zijn, samengevat, dat hij als geen ander de geschiedenis van de erfgooiers heeft bestudeerd, hierover in talloze boeken en artikelen heeft gepubliceerd en dat hij naast deze publicaties met lezingen en projecten in belangrijke mate heeft bijgedragen inzicht te krijgen in de geschiedenis van de erfgooiers en deze levend te houden. Lees verder Emil Ludenpenning 2018

Programma week-van-de-erfgooier

Dit najaar zal, voor de tweede keer, de week-van-de-erfgooier plaats vinden. De week-van-de-erfgooier wordt door de Stichting Stad en Lande van Gooiland – in nauwe samenwerking met het Goois Natuurreservaat – georganiseerd. Wederom zijn Gooise culturele instellingen, historische verenigingen, bedrijven en andere organisaties gevraagd om een activiteit te organiseren.

Op de site week-van-de-erfgooier.nl treft u het voorlopige programma van de week-van-de-erfgooier aan.