Bert Boeters overleden

Met leedwezen heeft het bestuur van de Stichting Stad en Lande van Gooiland kennis genomen van het overlijden van haar vorig jaar, na veertig jaar, teruggetreden, eminente secretaris

E. J. Boeters

Oud-gemeentesecretaris van Huizen
Ridder in de Orde van Oranje-Nassau
Begiftigd met de Emil Ludenpenning
en het Huizer insigne

Het bestuur dat de zorg heeft voor het eeuwenoude archief van Stad en Lande en het levend houden van de geschiedenis van de Erfgooiers, is de heer Bert Boeters zeer veel dank verschuldigd voor wat hij sedert de oprichting van de Stichting heeft gedaan; het zal zijn naam in hoge ere houden.

Wij wensen de familie veel sterkte met dit verlies

Naarden-Vesting, 26 maart 2018

Frits van Dulm, voorzitter
Els Poolman Simons – Vos, secretaris

Wie kent deze erfgooiers?

Historicus Anton Kos werkt momenteel¬†aan het nieuwe boek ‘Erfgooiers, geportretteerd’ (met foto’s van Koos Breukel en Dirk Kome) dat tijdens de week-van-de-erfgooier zal verschijnen.

Wie kent deze erfgooiers?

Bijgaande¬†foto’s zijn gemaakt door Eli (E.P.) van Zachten (1920-1992), circa 1962. Wellicht weet iemand wie erop staan, ofwel welke erfgooiers met stembiljetten klaar staan voor een algemene ledenvergadering van de Vereniging Stad en Lande van Gooiland op het Hilversumse Sportpark?

Doorgaans stemden de niet-scharende erfgooiers (d.w.z. de erfgooiers die door alle vereisten niets hadden aan hun erfgooierschap) voor de opheffing van Stad en Lande. De verkoop van grond zou immers geld opleveren. Geld was trouwens de voornaamste reden om deze vergaderingen bij te wonen; er werd namelijk presentiegeld uitgekeerd, dat vrijwel geheel werd stukgeslagen in de nabij het Sportpark gelegen kroegen.

Het verschil tussen scharende en niet-scharende erfgooiers wordt in het boek uitgelegd. Voor wie niet kan wachten, zie ‘Van meenten tot marken. Een onderzoek naar de oorsprong en ontwikkeling van de Gooise marken en de gebruiksrechten op de gemene gronden van de Gooise markegenoten’ (1280-1568) (Hilversum 2010).

Erfgooiers

De Stichting Stad- en Lande van Gooiland is eigenares van het archief van STAD EN LANDE VAN GOOILAND en houdt de geschiedenis van de ERFGOOIERS levendig.