Erfgooiersdag in Huizen

 
Op vrijdag 11 mei 2018 is in het oude centrum van Huizen de jaarlijkse Erfgooiersdag gehouden. Voor het eerst was Erfgooier het kernthema op deze dag en was de braderieachtige markt achterwege gelaten. Daardoor was het geheel nog wat kleinschalig. Het is de bedoeling het kernthema verder uit te bouwen.
 
Rond en op het Oude Raadhuisplein waren verschillende activiteiten en oude ambachten neergezet die aanhaken aan de geschiedenis van de erfgooiers. Zo konden kinderen paardrijden, kijken naar een voorstelling in een poppenkasten poffertjes eten. Ook voor de oudere bezoekers was er voldoende te genieten en te eten en drinken. De volksdansgroep De Klepperman van Eleven uit Laren gaf in de middag een klepperende voorstelling waarvoor aan het einde de kinderen werden uitgenodigd mee te doen.
 
Onze Stichting Stad en Lande van Gooiland heeft zich voor de derde keer laten zien op deze jaarlijkse Erfgooiersdag. We hadden een eigen kraam op een goede plek van waaruit wij aan belangstellende bezoekers informatie hebben kunnen geven over de geschiedenis van de erfgooiers en onze activiteiten om die geschiedenis levend te houden. Maar ook om nieuwe ‘Erfgooiers vrienden’ te werven. Want die vrienden zijn nodig om onze taak te kunnen uitvoeren en activiteiten te kunnen ontplooien.
 
Het was een zonovergoten en gezellige dag. Volgend jaar weer!

Bert Boeters overleden

Met leedwezen heeft het bestuur van de Stichting Stad en Lande van Gooiland kennis genomen van het overlijden van haar vorig jaar, na veertig jaar, teruggetreden, eminente secretaris

E. J. Boeters

Oud-gemeentesecretaris van Huizen
Ridder in de Orde van Oranje-Nassau
Begiftigd met de Emil Ludenpenning
en het Huizer insigne

Het bestuur dat de zorg heeft voor het eeuwenoude archief van Stad en Lande en het levend houden van de geschiedenis van de Erfgooiers, is de heer Bert Boeters zeer veel dank verschuldigd voor wat hij sedert de oprichting van de Stichting heeft gedaan; het zal zijn naam in hoge ere houden.

Wij wensen de familie veel sterkte met dit verlies

Naarden-Vesting, 26 maart 2018

Frits van Dulm, voorzitter
Els Poolman Simons – Vos, secretaris

De Stichting Stad- en Lande van Gooiland is eigenares van het archief van STAD EN LANDE VAN GOOILAND en houdt de geschiedenis van de ERFGOOIERS levendig.