Wie kent deze erfgooiers?

Historicus Anton Kos werkt momenteel¬†aan het nieuwe boek ‘Erfgooiers, geportretteerd’ (met foto’s van Koos Breukel en Dirk Kome) dat tijdens de week-van-de-erfgooier zal verschijnen.

Wie kent deze erfgooiers?

Bijgaande¬†foto’s zijn gemaakt door Eli (E.P.) van Zachten (1920-1992), circa 1962. Wellicht weet iemand wie erop staan, ofwel welke erfgooiers met stembiljetten klaar staan voor een algemene ledenvergadering van de Vereniging Stad en Lande van Gooiland op het Hilversumse Sportpark?

Doorgaans stemden de niet-scharende erfgooiers (d.w.z. de erfgooiers die door alle vereisten niets hadden aan hun erfgooierschap) voor de opheffing van Stad en Lande. De verkoop van grond zou immers geld opleveren. Geld was trouwens de voornaamste reden om deze vergaderingen bij te wonen; er werd namelijk presentiegeld uitgekeerd, dat vrijwel geheel werd stukgeslagen in de nabij het Sportpark gelegen kroegen.

Het verschil tussen scharende en niet-scharende erfgooiers wordt in het boek uitgelegd. Voor wie niet kan wachten, zie ‘Van meenten tot marken. Een onderzoek naar de oorsprong en ontwikkeling van de Gooise marken en de gebruiksrechten op de gemene gronden van de Gooise markegenoten’ (1280-1568) (Hilversum 2010).

Erfgooiers

Frans de Gooijer overleden

Het bestuur van de Stichting Stad en Lande van Gooiland heeft met leedwezen kennis genomen van het overlijden van een eminent Erfgooier

FRANS DE GOOIJER

Bestuurslid van 1993 tot 2015 en begiftigd met de Emil Ludenpenning

Decennia lang heeft hij zich ingezet voor het levend houden van het erfgoed van de Erfgooiers; veel kennis vergaard over de geschiedenis van het Gooi en deze uitgedragen en beschikbaar gesteld.

Wij wensen zijn familie veel sterkte bij het dragen van dit verlies.

Frits van Dulm (voorzitter), Bert Boeters (secretaris)

Frans de Gooijer

De Stichting Stad- en Lande van Gooiland is eigenares van het archief van STAD EN LANDE VAN GOOILAND en houdt de geschiedenis van de ERFGOOIERS levendig.