Frans de Gooijer overleden

Het bestuur van de Stichting Stad en Lande van Gooiland heeft met leedwezen kennis genomen van het overlijden van een eminent Erfgooier

FRANS DE GOOIJER

Bestuurslid van 1993 tot 2015 en begiftigd met de Emil Ludenpenning

Decennia lang heeft hij zich ingezet voor het levend houden van het erfgoed van de Erfgooiers; veel kennis vergaard over de geschiedenis van het Gooi en deze uitgedragen en beschikbaar gesteld.

Wij wensen zijn familie veel sterkte bij het dragen van dit verlies.

Frits van Dulm (voorzitter), Bert Boeters (secretaris)

Frans de Gooijer

Erfgooiersdag in Huizen

Bekijken, meedoen en het beleven van historisch Huizen in combinatie met eigentijdse activiteiten: dat is wat bezoekers tijdens de twaalfde Erfgooiersdag, vrijdag 26 mei, volgens de organisatie kunnen verwachten. De nadruk zal dit jaar, meer dan afgelopen jaren, liggen op het verhaal achter de producten en de ambachten. Elk jaar trekt de Erfgooiersdag duizenden bezoekers uit Huizen en de Gooise regio. Op iedere eerste dag na Hemelvaart wordt teruggegrepen naar de geschiedenis van de erfgooiers, de van oudsher verenigde boeren uit het Gooi.

foto studio kastermans
foto studio kastermans

Vrijdag 26 mei is in het Hart van Huizen – ’het échte Huizen met haar gezellige dorpskern in authentieke sfeer’ – van elf uur ’s ochtends tot negen uur ’s avonds een ’vrolijk dorpsfeest voor jong en oud’. Van elf tot zes is er in het Oude Dorp een jaarmarkt ‘oude stijl’ met diverse lokale en ambachtelijke producten, van zowel winkeliers als kraamhouders. Kinderen kunnen zich vermaken met oud-Hollandse spelletjes of een kijkje nemen bij de kinderboerderij. Verder staan de tractoren staan weer in het dorp voor een fotomomentje. Meedoen kan ook. Er zijn workshops en demonstraties door echte ambachtslieden, zoals mosterd maken, potten bakken en glazuren, glasblazen, klompen maken of beschilderen, wol spinnen, manden vlechten en tollen maken. Ook is er een berendokter. Bezoekers kunnen oude ambachten ontdekken en zelfgemaakte producten mee naar huis nemen. Ook aan muziek is gedacht. In het Oude Dorp, waar ’echte’ erfgooiers rondlopen, klinkt de Gooise Operette (12.30-16.30 uur). Verder zijn de Oude Kerk en de kerktoren vanaf elf uur ’s ochtends open voor bezichtiging, begeleid door de Historische Kring Huizen. Op het Oude Raadhuisplein staan diverse foodtrucks waar diverse heerlijkheden te verkrijgen zijn. Het programma op het plein duurt tot negen uur ’s avonds, wanneer ook de winkels hun deuren sluiten. Voor het volledige en actuele programma: www.hartvanhuizen.nl of Facebook.com/hartvanhuizen.

Origineel bericht uit De Gooi- en Eemlander – door Eddie de Paepe

Vrijwilligers GNR krijgen de Emil Ludenpenning

Uitreiking Emil Ludenpenning 2017 in de Infoschuur ‘t Gooi met v.l.n.r. Jan Vollers (voorzitter 'Tussen Vecht en Eem'), Hans Metz (voorzitter 'Vrienden van het Gooi'), Wouter Nugteren (vrijwilliger GNR), Frits van Dulm (voorzitter 'Stad en Lande van Gooiland') en Kees-Jan Dosker (voorzitter Gooisch Natuurreservaat).
Uitreiking Emil Ludenpenning 2017 in de Infoschuur ‘t Gooi met v.l.n.r. Jan Vollers (voorzitter ‘Tussen Vecht en Eem’), Hans Metz (voorzitter ‘Vrienden van het Gooi’), Wouter Nugteren (vrijwilliger GNR), Frits van Dulm (voorzitter ‘Stad en Lande van Gooiland’) en Kees-Jan Dosker (voorzitter Gooisch Natuurreservaat).

De Emil Ludenpenning is dit jaar uitgereikt aan de meer dan 350 vrijwilligers van het Goois Natuurreservaat. De redenen zijn, samengevat, dat de vrijwilligers zich al vele jaren op bijzondere wijze inzetten voor het in stand houden van het natuurschoon in het Gooi met daarin de karakteristieke elementen van landschappelijke, geologische, cultuurhistorische en archeologische waarden. Zij zijn de ambassadeurs zijn van de Gooise natuur en daardoor wordt het draagvlak onder de Gooise bevolking voor natuur en landschap vergroot. Door de specifieke ervaring, kennis, ideeën en fysieke inspanningen leveren zij een belangrijke bijdrage in het functioneren van het Goois Natuurreservaat.

In de Infoschuur ‘t Gooi  is op 21 april j.l. de Emil Ludenpenning met oorkonde gegeven aan Wouter Nugteren. Hij is één van de vrijwilligers en nam namens alle vrijwilligers de blijken van erkenning in ontvangst. Aanwezig waren afgevaardigden van de verschillende vrijwilligersgroepen en van de vier besturen van de organisaties die jaarlijks de Emil Ludenpenning uitreiken; de Stichting Stad en Lande van Gooiland, de Stichting Tussen en Vecht en Eem, de Vereniging van Vrienden van het Gooi en de Stichting Gooisch Natuurreservaat.

Jaap Mulder, roofdierspecialist, gaf in zijn lezing Dassen en dassenvoorzieningen in het Gooi een goed beeld van de dassen in het Gooi en dat door deze voorzieningen meer dassen in het Gooi verblijven er nu minder dassen slachtoffer worden van het verkeer. Toch worden nu nog jaarlijks tientallen dassen doodgereden in het Gooi. Er moet dus nog verder worden gewerkt aan deze voorzieningen. Het Riverside Trio verzorgde op de avond van de uitreiking de muzikale omlijsting.

De Stichting Stad- en Lande van Gooiland is eigenares van het archief van STAD EN LANDE VAN GOOILAND en houdt de geschiedenis van de ERFGOOIERS levendig.