Hilversum en de erfgooiers

Lezingenavond over de laatste boerenbedrijven van de erfgooiers, de activiteiten en de bezittingen van Stad en Lande in Hilversum.