Conservering en restauratie

In december 2001 vroeg de Stichting de zes Gooise gemeenten (Hilversum, Naarden, Bussum, Huizen, Laren en Blaricum) en een aantal organisaties en stichtingen om een financiële bijdrage. Alle zes Gooise gemeenten besloten € 0,25 per inwoner bij te dragen en daarmee kwam het totaal budget op ruim 50.000,-.

Ook het Prins Bernard Cultuur Fonds als de Van Rekum van Moorselaar Stichting gaven een financiële ondersteuning zoals eveneens  het VSB Fonds, mw. Van Voorts van Beest (kleindochter van Emil Luden) en de Rabo-bank Huizen.

In 2004 was er voldoende geld voor inventarisatie en verfilming van het erfgooiersarchief.

Doorslaggevend was de positieve beslissing van de Koninklijke Bibliotheek om het Stad en Lande archief te verfilmen en daarvoor een bijdrage € 60.000, – te verlenen.

De financiële bijdrage van de Koninklijke Bibliotheek (bureau Metamorfoze) werd toegekend nadat door de Stichting was aangetoond, dat het behoud van het eeuwenoude archief van nationaal belang moest worden geacht.

In 2008 kon de eerste fase van het restauratieproject worden afgerond.

In 2011 werd het laatste deel van het archief behandeld om het archief voor verval in de toekomst zoveel mogelijk te voorkomen en de schade die in de loop van de tijd was opgetreden te herstellen

De Stichting Stad- en Lande van Gooiland is eigenares van het archief van STAD EN LANDE VAN GOOILAND en houdt de geschiedenis van de ERFGOOIERS levendig.