Stichting

Stichting Stad en Lande van Gooiland
Secretariaat: p/a Cattenhagestraat 8
1411 CT Naarden
info@stadenlandevangooiland.nl

Secretaris:
telefoon (035) 525 74 14
Blaricum

De Stichting Stad- en Lande van Gooiland is eigenares van het archief van STAD EN LANDE VAN GOOILAND en houdt de geschiedenis van de ERFGOOIERS levendig.