Gooise Zomerkade 1695-1910

Gooise Zomerkade 1695-1910 (inv.nr. SSAN053.06)

Financi√ęn

 1.  Staat van ontvangsten en uitgaven van de Gooise kade gelegen achter Huizen over het jaar 1725, met bijlagen, 1725.   1 omslag
 2. Staat van uitgaven van de Gooise kade gelegen achter Huizen over het jaar 1726, 1726.   1 stuk
 3. Proces verbaal van verhuring voor twee achtereenvolgende jaren door de kademeesters van de Gooise Kade van de Sluiskamp, de Oplaag en een dammet in het Raboes, 10 april 1725. 2 stukken
  N.B. Een dammet is een dagmaat. Proces verbaal is in tweevoud aanwezig.
 4.  Rekeningen van de kademeester Cornelis Brouwer over de jaren 1695-1699, 1695, 1699-1700. 1 omslag
 5. Rekening van de Gooise kade over de jaren 1724, 1726-1727, met bijlagen over de jaren 1724, 1726-1728, 1725, 1727-1728. 1 omslag
 6. Bijlagen bij de rekening van de Gooise Kade, 1727-1728.  2 omslagen 1727, 1728,
 7. Onderhoud en verbetering
 8. Voorwaarden en proces verbaal van aanbesteding van het repareren van de Gooise kade bij Dogtersmaat, Naardermaat, Laardermaat, Laarderangerecht en het Noortje, van Laarderangerecht tot de Doornkamp, van de Dwarskampen tot de Kampen alsmede het graven van z.d. 1 stuk
  N.B. Het betreft hier percelen land oostelijk van Huizen.
 9. Voorwaarden en processen verbaal van aanbesteding van reparatie van de Gooise kade op Laarderangerecht en achter het Noortje, achter Naardermaat, de inlaag van de Bussumermaat tot de Laardermaat, 20 april 1724. 1 omslag
 10. Voorwaarden en proces verbaal van aanbesteding van het repareren van de Gooise kade beginnende bij Onderwei, achter Huizermaat, achter Naardermaat, achter Laarderangerecht, op de Doorn, het laatste gedeelte van de Kampen en het steken van de kade van Laar 13 mei 1725. 1 stuk
 11. Overzicht van aanbestedingen van reparaties van de Gooise Kade, 1727.   1 stuk12-15 Voorwaarden, tevens processen verbaal van aanbesteding, waaronder de kaaijmeesters van de Gooise Kade hebben aanbesteed het repareren van de kade, 1727.   2 omslagen en 3 stukken
 12.  In de Gemene Maat aan Cornelis Jacobs, Theunis Knip en Zacharias, 1727.
 13. Achter Huizer Maat evenals het restant achter Laarder Maat aan Hendrik van Oudenaarden, 1727. 1 stuk
 14. Achter Laarder Maat aan Pieter Willems van Laaren, Volken Blom, Steffen Lubberts en Lubbert Pietersz Baas, 1727.
 15. Van de Nieuwe Kade tot het Oplaagshek aan Lambert Harmens en Cornelis de Gooijer, 1727. 2 stukken
 16. Rekening, tevens kwitantie, van Pieter Hendericksz., timmerman, voor Gerrit Duerkant, schout van Blaricum en kademeester van de Gooise kade wegens werk aan de kade, met verzoek van genoemde Duerkant aan zijn oom Johannes Nagtglas de rekening te betalen, 27 november 1733 1 stuk
 17. Bestek en voorwaarden waarnaar de Gooise kade heeft aanbesteed het maken van enige aardewerken en het rijden van hout aan de kade, 26 grasmaand 1810 1 stuk
 18. Bestek en voorwaarden waarnaar de Gooise kade en de gecommitteerden uit de ge√ęrfden en het gemeentebestuur van Eemnes hebben aanbesteed het maken, leveren en leggen van een geheel nieuwe duiker dienende tot uitwatering van de Gooijergracht in de Zuiderzee¬†25 juli 1845¬†¬†1 stuk
 19. Bestek en voorwaarden waarnaar de Gooise Zomerkade heeft aanbesteed het maken, leveren en leggen van een nieuwe houten duiker tussen Bussumer- en Laardermaten, 8 juni 1848.  1 stuk
 20. Rapport van de schouw van de kade gedaan door de burgemeesters van Laren, Huizen en Blaricum geassisteerd met Pieter Booi, kademeester, Willem Velthuyzen, poldermeester der Maatpolder onder Eemnes en Gerrit C. Majoor, lid van de gemeenteraad van Laren, 20 februari 1862 1 stuk
 21. Verklaring van de secretaris-penningmeester dat, als gevolg van de hoge waterstand der zee, de aannemer van perceel 2 zuidzijde (het herstel van het aardwerk der kade), Jan de Jong Hz., arbeider wonende te Blaricum, niet geregeld heeft kunnen werken en da 4 december 1910. 1 stuk.

De Stichting Stad- en Lande van Gooiland is eigenares van het archief van STAD EN LANDE VAN GOOILAND en houdt de geschiedenis van de ERFGOOIERS levendig.