Emil Ludenpenning 2001

Op 20 juli 2001 is in het gemeentehuis van Huizen postuum aan de heer S.G. Nieuwenhuizen de Emil Ludenpenning uitgereikt.

Stefaan Gerardus (Stef) Nieuwenhuizen (geboren 17 sept. 1924 – overleden 18 nov. 2000) krijgt de penning voor zijn inzet om de geschiedenis van de erfgooiers te bewaren en uit te dragen door tentoonstellingen en in woorden en beeld.

Besluit drs. H.J. Verdier, voorzitter en E.J. Boeters, secretaris.

Vanaf 1 november 1985 maakte de heer Nieuwenhuizen deel uit van het bestuur van de Stad en Lande Stichting. Hij speelde daarin een zeer inspirerende en actieve rol. Zo kwam op zijn initiatief de inmiddels bij velen bekende Erfgooiersroute tot stand, een fietsroute die voert langs alle zes Gooise ‘erfgooiersgemeenten’. De route is beschreven in een voor de fietser handzaam boekwerkje, waarin tevens uitvoerig wordt ingegaan op diverse belangrijke historische feiten uit de erfgooiersgeschiedenis. De heer Nieuwenhuizen verzorgde de redactie van dit boekwerkje.

Zijn bestuurslidmaatschap werd voorts vooral gekenmerkt door zijn grote kennis met betrekking tot de erfgooiersgeschiedenis, waarvan het bestuur bij diverse gelegenheden gebruik mocht maken. Zo  o.m. bij de viering van het 20-jarig bestaan van de stichting met de inrichting van een speciale tentoonstelling in het Huizer museum ‘Het Schoutenhuis’. De heer Nieuwenhuizen had bij de totstandkoming van deze expositie een belangrijk werkzaam aandeel.