Bestuursleden en adviseurs

Bestuursleden en adviseurs ontvangen geen vergoeding voor zijn/haar werkzaamheden voor de Stichting.

dr. F.J.L. van Dulm

Dr. F.J.L. van Dulm

Voorzitter

Enig lid van het bestuur zonder Erfgooiersbloed. Het voorzitterschap was sinds de oprichting van de Stichting opgedragen aan de zittende burgemeester van Huizen. In 2007 is aan deze traditie een einde gekomen. Hierna werd ik benaderd als oud-wethouder van de Stad Naarden, oud-regio bestuurder en historicus. Na veertig jaar woonachtig in het Gooi voel ik mij zeer verbonden met de unieke geschiedenis van Stad en Lande van Gooiland met zijn erfgooiers. 

mw. K. Heerschop

mw. K. Heerschop

Vice-voorzitter

Geboren en getogen in Hilversum, dochter van erfgooier Thijs Heerschop. Mijn stamboom gaat terug naar Claes Heerschop die in 1620 in Blaricum geboren werd en als landbouwer door het leven ging. Als Vice-voorzitter van de Stichting Stad en Lande van Gooiland wil ik mijn steentje bijdragen aan het levend houden van de geschiedenis van de erfgooiers, wat ook mijn eigen geschiedenis is. 

mw. P.A.M. Poolman Simons-Vos

mw. P.A.M. Poolman Simons-Vos

Secretaris

Geboren en getogen in Blaricum, dochter van een niet scharende erfgooier! Woonachtig te Blaricum, betrokken bij diverse historische activiteiten in het dorp zoals vrijwilliger bij de Dag van het werkpaard! 

Ing. A. Veerman

Ing. A. Veerman

Penningmeester sinds 2013

Erfgooier, Huizen
De voor het Gooi zo belangrijke geschiedenis van de Erfgooiers moet worden doorverteld aan onze kinderen en kleinkinderen. De stichting Stad en Lande van Gooiland heeft dat hoog in haar vaandel staan. Als penningmeester van de stichting kan ik daaraan daadwerkelijk een bijdrage leveren.

mw. M. Boersen

Drs. M.W.J.L. Boersen (Maria)

Bestuurslid

Via moederszijde afkomstig uit de Blaricumse erfgooiersfamilie De Jong.
Woont in Bussum. Historica. Onderwijsachtergrond. Schrijft over erfgooiersfamilies. Houdt lezingen over erfgooiers.  Stimuleert, als bestuurslid van de Stichting Omgevingseducatie Gooi, Vecht- en Eemstreek, onderwijsprojecten over erfgooiers.

H. Schaapherder

H. Schaapherder

Bestuurslid

Op z’n Larens: “Hans van Jan van Jaap van Chiel”; een lange rij trotse erfgooiers. Sinds 2014 was ik als opvolger van Wiet de Boer de Larense vertegenwoordiger in dit bestuur. Na mijn verhuizing naar Bussum houd ik me vooral bezig met de communicatie waaronder het ontwerpen van folders, boeken, banners, kalenders en deze website.

F. (P.A.) Smit

F. (P.A.) Smit

Bestuurslid

Ik ben Frank PA Smit, zoon van Frans van Hendrik van Hein van Steffenshein.
Mijn overgrootvader Hein zat in het eerste bestuur van de vereniging van Stad & Lande in 1912.
Ik ben geboren en getogen in Laren NH en getrouwd met Marcelleke Zoon, dochter van een Larense Erfgooier.

Dr. H.A. Kos

Dr. H.A. Kos

Adviseur, Historicus

Ik ben Anton Kos, zoon van Jan Kos (1942-2001) en Elly Kos-de Kruijk. Mijn grootvader Gerrit Kos (1915-1974), vader en ooms waren niet-scharende erfgooiers en visboeren. Ik ben geboren in Laren NH, getogen in Huizen NH en promoveerde in 2009 op de geschiedenis van de erfgooiers (Universiteit Leiden).

N. van Driel

Dr. N. van Driel

Adviseur, Gemeentearchivaris

Als gemeentearchivaris van Gooise Meren en Huizen beheer ik de archieven van de vereniging Stad en Lande van Gooiland en aanverwante archiefdelen. Ook adviseer ik het bestuur in zaken rond geschiedenis en archief.

Portretfoto’s: Joep Vos

wpb1641--2301111455-128a.1913SLVergaderingburgemeesters
11/12/1913 – Foto van de laatste bijeenkomst van de vergadering van Stad en Lande van Gooiland in de raadzaal van het gemeentehuis in Naarden. Foto op paneel (50×60 cm). Achterop een lijst met persoonsnamen. Zie ook: De Vrankrijker “Stad en Lande van Gooiland” (p. 148). © Stads- en streekarchief voor Naarden, Bussum, Muiden en Huizen te Naarden

Bestuur Stichting Stad en Lande. Foto: Koos van Breukel
Foto genomen tijdens de Erfgooiers sessie met fotograaf Koos van Breukel. Staand vlnr A. Veerman, K. Heerschop, F. van Dulm en F. de Gooijer (overleden in 2017). Zittend vlnr: E. van Mensch (afscheid, juni 2018) , W. de Boer (ex bestuurslid), B. Boeters (ex secretaris – overleden in 2018), E. Poolman-Simons Vos en H. Schaapherder.

De Stichting Stad- en Lande van Gooiland is eigenares van het archief van STAD EN LANDE VAN GOOILAND en houdt de geschiedenis van de ERFGOOIERS levendig.