Bestuursleden en adviseurs

Bestuursleden en adviseurs ontvangen geen vergoeding voor zijn/haar werkzaamheden voor de Stichting.

Dr. F.J.L. van Dulm

Voorzitter

Enig lid van het bestuur zonder Erfgooiersbloed. Het voorzitterschap was sinds de oprichting van de Stichting opgedragen aan de zittende burgemeester van Huizen. In 2007 is aan deze traditie een einde gekomen. Hierna werd ik benaderd als oud-wethouder van de Stad Naarden, oud-regio bestuurder en historicus. Na veertig jaar woonachtig in het Gooi voel ik mij zeer verbonden met de unieke geschiedenis van Stad en Lande van Gooiland met zijn erfgooiers. 

mw. K. Heerschop

Vice-voorzitter

Geboren en getogen in Hilversum, dochter van erfgooier Thijs Heerschop. Mijn stamboom gaat terug naar Claes Heerschop die in 1620 in Blaricum geboren werd en als landbouwer door het leven ging. Als Vice-voorzitter van de Stichting Stad en Lande van Gooiland wil ik mijn steentje bijdragen aan het levend houden van de geschiedenis van de erfgooiers, wat ook mijn eigen geschiedenis is. 

mw. P.A.M. Poolman Simons-Vos

Secretaris

Geboren en getogen in Blaricum, dochter van een niet scharende erfgooier! Woonachtig te Blaricum, betrokken bij diverse historische activiteiten in het dorp zoals vrijwilliger bij de Dag van het werkpaard! 

Ing. A. Veerman

Penningmeester sinds 2013

De voor het Gooi zo belangrijke geschiedenis van de Erfgooiers moet worden doorverteld aan onze kinderen en kleinkinderen. De stichting Stad en Lande van Gooiland heeft dat hoog in haar vaandel staan. Als penningmeester van de stichting kan ik daaraan daadwerkelijk een bijdrage leveren.

H. Schaapherder

Bestuurslid

Op z’n Larens: “Hans van Jan van Jaap van Chiel”; een lange rij trotse erfgooiers. Sinds 2014 was ik de Larense vertegenwoordiger in dit bestuur. Sinds mijn verhuizing probeer ik de belangen van de Bussumse erfgooiers te vertegenwoordigen. Ook houd ik me bezig met de communicatie waaronder het ontwerpen van folders, boeken, banners, kalenders en deze website.

F. (P.A.) Smit

Bestuurslid

Ik ben Frank PA Smit, zoon van Frans van Hendrik van Hein van Steffenshein.
Mijn overgrootvader Hein zat in het eerste bestuur van de vereniging van Stad & Lande in 1912.
Ik ben geboren en getogen in Laren NH en getrouwd met Marcelleke Zoon, dochter van een Larense Erfgooier.

J. Deknatel

Adviseur, archivaris

Sinds januari 2022 ben ik archivaris van het gemeentearchief Gooise Meren en Huizen en het Streekarchief Gooi en Vechtstreek. Bij de archiefdienst in Naarden-Vesting worden de waardevolle archieven van de Stichting duurzaam bewaard. Waar mogelijk help ik graag mee om de bijzondere historie van de erfgooiers in onze regio voor het voetlicht te brengen.

Dr. H.A. Kos

Adviseur, Historicus

Ik ben Anton Kos, zoon van Jan Kos (1942-2001) en Elly Kos-de Kruijk. Mijn grootvader Gerrit Kos (1915-1974), vader en ooms waren niet-scharende erfgooiers en visboeren. Ik ben geboren in Laren NH, getogen in Huizen NH en promoveerde in 2009 op de geschiedenis van de erfgooiers (Universiteit Leiden).


De Stichting Stad- en Lande van Gooiland is eigenares van het archief van STAD EN LANDE VAN GOOILAND en houdt de geschiedenis van de ERFGOOIERS levendig.