Vergadering 1650-1913

Inventaris van het archief van de Vergadering van Stad en Lande van Gooiland Gooiland als vanouds representerende de gerechtigden tot de gemene heiden en weiden in Gooiland (1422-) 1644-1914

Rubriekenschema:

 1.  Bestuur en bestuurlijke inrichting
  1. Algemeen
   1. Resoluties en notulen
   2. Correspondentie
  2. Lidmaatschap van het bestuur
  3. Grondgebied
  4. Pogingen tot opheffing of verandering van het bestuur
   1. Pogingen tot opheffing en verdeling van de Vergadering van stad en Lande
   2. Hervorming van het bestuur
 2. Financiën
  1. Begrotingen
  2. Rekening en verantwoording
   1. Door de Vergadering van Stad en Lande zelf
   2. Door de meentmeesters
  3. Financiële administratie
   1. Inkomsten en uitgaven van de Vergadering van Stad en Lande
    1. Inkomsten
    2. Uitgaven
   2. Inkomsten en uitgaven van de meentmeesters
   3. Inning van de koptienden van Gooiland voor derden
 3. Benoeming en ontslag van personeel
  1. Secretaris-penningmeester
  2. Schaar- en meentmeesters
   1. Algemeen
   2. Eed, instructies en wijze van benoemen
   3. Personen
  3. Opzichters
 4. Beheer van het archief
 5. Voorlichting omtrent aard en gebruik van de gemene heiden en weiden in Gooiland
 6. Beheer van de gemene heiden en weiden
  1. Beheer van rechten en eigendommen
   1. Beheer van gebruiksrechten
    1. Advisering betreffende uitgifte in erfpacht door het Domein
    2. Huur van de warande
    3. Verhuur van gronden
    4. Jachtrecht
    5. Overige rechten
   2. Beheer van landen in eigendom
    1. Scheiding met het Domein
    2. Aankoop van gronden
    3. Verkoop van gronden
    4. Ruiling van gronden
    5. Erfpacht van gronden
    6. Verhuur van gronden
    7. Verkrijging en verlies op andere wijze
   3. Administratie van eigendommen
  2. Onderhoud en verbetering van de meenten
   1. Meenten en heide
    1. Algemeen
    2. Bestrijding van ongedierte
    3. Afzonderlijke meenten
     1. Hilversum
     2. Huizen
     3. Naarden en Bussum
   2. Waterstaat
    1. Aanleg, verbetering en onderhoud van zeedijken
     1. Algemeen
     2. Beheer van de Gooise Zomerkade
     3. Aanleg en verbetering van zeedijken
     4. Onderhoud van zeedijken
      1. Van dijken te Huizen
      2. Van dijken te Naarden
     5. Schouw
    2. Aanleg, verbetering en onderhoud van de afwatering en waterwegen
     1. Algemeen
     2. Aanleg van de afwatering en waterwegen
     3. Verbetering van de afwatering en waterwegen
     4. Onderhoud van de afwatering en waterwegen
     5. Schouw
   3. Aanleg, verbetering en onderhoud van bruggen en wegen
    1. Bruggen
    2. Wegen
     1. Algemeen
     2. Aanleg
     3. Verbetering
     4. Onderhoud
    3. Hekwerken en limietpalen
     1. Hekwerken
     2. Limietpalen
 7. Toezicht op de meenten
  1. Regeling van het gebruik van de meent door de gerechtigden
   1. Vaststelling en wijziging van de schaarbrieven
    1. Bevestiging van de schaarbrieven
    2. Vaststelling van de schaarbrieven
    3. Wijziging van de schaarbrieven
   2. Erfgooierschap en verlening of intrekking van schaarrechten
    1. Overzichten van erfgooiers
    2. Individuele gevallen
    3. Verlening van schaarrechten
    4. Intrekking van schaarrechten
   3. Scharing
    1. Aantal der te scharen dieren
     1. Vaststelling van het aantal te scharen dieren
     2. Overzichten van geschaarde dieren
    2. Schaargeld
   4. Heiden en weiden
    1. Vaststelling reglementen gebruik en  misbruik heideveld
    2. Wijze van gebruik
    3. Wijziging van het gebruik
   5. Vervolging van misbruik en overtredingen van het schaarrecht
  2. Verlening van vergunning of toestemming aan derden
   1. Halen van zand, leem en grind
    1. Halen van zand
     1. Algemeen
     2. Toestemming
    2. Halen van leem en grind
   2. Plaggenslag
   3. Planten en kappen van bomen
   4. Jacht
    1. Voorwaarden en overzichten
    2. Toestemming
   5. Schapenweide en schapendrift
   6. Infrastructuur
   7. Militaire zaken
   8. Visrecht
   9. Overige toestemmingen en vergunningen
  3. Afhandeling van klachten
   1. Afzanden
   2. Beheer van meenten en heide
   3. Overige klachten
 8. Documentatie
  1. Hilversum
  2. Naarden
  3. Publicaties
  4. Lambert Rijksz. Lustigh
  5. Overige documentatie
 9. Verband met dit archief niet duidelijk
 10. Afgedwaalde archiefstukken
  1. Hilversum
  2. Naarden

De Stichting Stad- en Lande van Gooiland is eigenares van het archief van STAD EN LANDE VAN GOOILAND en houdt de geschiedenis van de ERFGOOIERS levendig.