Jaarverslag 2019

Jaarverslag Stichting Stad en Lande van Gooiland 2019

1. Algemeen

Het bestuur van de Stichting kwam in 2019, 8 x bijeen; te weten op 23 januari, 27 maart, 1 mei, 17 juni, 21 augustus, 18 september, 23 oktober en 4 december 2019.

2. Samenstelling van het bestuur op 31 december 2019

Dhr. Dr. F.J.L. van Dulm, Voorzitter (Naarden)
Mw. H.C. Heerschop, Vicevoorzitter (Hilversum)
Mw. P.A.M. Poolman Simons-Vos, Secretaris (Blaricum)
Dhr. A. Veerman, Penningmeester (Huizen)
Mw. Drs. M.W.J.L. Boersen, Lid (Bussum)
Dhr. H. Schaapherder, Lid (PR)
Dhr. Fr. Pa. Smit, Lid (Laren)

Dhr. Dr. N.van Driel, Adviseur van de Stichting

3. Bestuur mutaties 2019

1: geen.

4. Activiteiten 2019

 • Op 31 mei stonden we met een kraam op de Erfgooiersdag te Huizen met informatie over de Stichting en haar doelstellingen, w.o. het werven van vrienden. Tevens werd daar voor de eerste keer een kopie van de oude kaart van Goylandt uit 1723, van Maurits Walraven, te koop aangeboden. 
 • Op 25 augustus was de Stichting met een kraam aanwezig tijdens het oogstfeest van de SOLL: Stichting Oude Landbouwgewassen Laren.
 • Op 7 september heeft Maria Boersen bij de Gooise afdeling van de Nederlandse Vereniging voor Genealogie een lezing gehouden over de erfgooiers.
 • Op 22 september had de Stichting in Blaricum bij de “Dag van het werkpaard” een kraam. Naast informatie over de Stichting, de kaart van Walraven, kon men daar het gedrukte artikel aanschaffen van Maria Boersen: Blaricum omstreeks 1914. Schets van het dagelijkse leven in een erfgooiersdorp 100 jaar geleden. Tevens is op die dag de 100e vriend van de erfgooier ingeschreven!
 • In september is ons, door de gemeente Hilversum, de maquette van het historische Gemeenlandshuis van Stad en Lande van Gooiland aangeboden. Deze zal, in de toekomst, permanent worden tentoongesteld tijdens de zomeropenstelling van het oude stadhuis in Naarden-Vesting.

5. Week-van-de-Erfgooier 2019

 • De “Week-van-de-Erfgooier” is dit jaar gehouden van 4 oktober t/m 11 oktober.
 • Op 4 oktober is het eerste exemplaar van het door de Stichting ontwikkelde boekje: Erfgooiers, Stad en Lande van Gooiland, met dank aan Anton Kos en Hans Schaapherder, uitgereikt aan dhr. P. Broertjes, burgemeester van Hilversum.
 • Op basisschool De Binckhorst-St. Jan te Laren zijn er, in de “Week-van-de-erfgooier” twee lessen gegeven over de Geschiedenis van de Erfgooiers en de betekenis daarvan voor de genealogie.
 • Aan wethouder Marloes Verbeek te Huizen, is op 7 oktober officieel het boekje: Erfgooiers, Stad en Lande van Gooiland uitgereikt.
 • Op 10 oktober is er, door de Vrienden van het Gooi, een lezing & excursie gehouden over het verzet van de Erfgooiers m.b.t. de verkoop van Gooise gronden, door de Staten van Holland, bij de Hoorneboeg te Hilversum.
 • De Emil Ludenlezing is dit jaar verzorgd door Prof. Dr. Hans Renes en de Emil Ludenpenning is uitgereikt aan dhr. Piet Bakker, vanwege zijn grote inzet voor het behoud van natuur en erfgoed in het Gooi.

6. Archief

 • Dit jaar zijn, aan het Museum “De Casteelse Poort” te Wageningen, de schetsrollen uitgeleend van de panelen over de historie van de Erfgooiers door Eppo Doeve. Dit in verband met de overzichtstentoonstelling over E. Doeve in het museum te Wageningen (de definitieve panelen hangen permanent in het gemeentehuis te Huizen NH).

7. Omgevingseducatie

 • Op het gebied van erfgoededucatie is men, in de Week-van-de-Erfgooier, op twee basisscholen in de regio, te weten De Binckhorst in Laren en De Tweemaster in Huizen doende geweest met het Erfgooiersproject. Het lesmateriaal wordt op maat gemaakt per gemeente en nu zijn er al versies beschikbaar voor de gemeenten Hilversum, Huizen en Laren. Vanuit de Stichting Stad en Lande is er in 2019 een financiële bijdrage geschonken aan de Stichting Omgevingseducatie. Dit omdat het voor de Stichting Stad en Lande belangrijk is, de jeugd, via deze lessen kennis te laten maken met de geschiedenis van de eigen omgeving.
 • Ieder jaar in “Week-van-de-Erfgooier” zal dit project op de diverse scholen uitgevoerd worden.

8. Financiën

 • De stichting ontving van het Prins Bernhard Cultuurfonds de eerder toegezegde € 2500,- als bijdrage voor de in 2017 gemaakte kosten bij de jubileumbijeenkomst. 
 • Ook heeft het bestuur zich, door aanwezigheid op de Erfgooiersmarkt te Huizen, de dag van de Stichting Oude Landbouwgewassen te Laren en de Dag van het werkpaard te Blaricum, ingespannen om het aantal donateurs, de zogenaamde “Ergooiersvrienden” te vergroten. In 2019 kon het bestuur zo 35 nieuwe vrienden verwelkomen. Er staan nu 107 vrienden ingeschreven. In totaal bedroeg de opbrengst aan donaties van de vrienden € 1900,-. De Rabobank Clubkasactie bracht voor de stichting € 569,62 op, als bijdrage in de kosten van de ontwikkeling van het boekje ‘Erfgooiers, Stad en Lande van Gooiland’ De verkoop van dit boekje is zeer succesvol. De eerste oplage was snel uitverkocht, waarna een tweede druk volgde. De netto opbrengst (2019) hiervan, € 3500,- komt ten goede aan de reserve. De reserve biedt zo weer ruimte voor toekomstige projecten. 

9. Slotbeschouwing

Dit jaar is er vooral ingezet op het levend houden van de geschiedenis van het Gooi door: 

 • Het werven van vrienden en het realiseren van een boekje over de geschiedenis van de Erfgooiers.
 • Het maken van historische lijsten van erfgooiers geslachten, per dorp, en het ontwikkelen van een lesprogramma voor de scholen in de regio over de erfgooiers en hun historie. 

Naarden, januari 2020,
P.A.M. Poolman Simons-Vos,
secretaris

De Week-van-de-Erfgooier wordt in 2020 gehouden van 9 t/m 16 oktober!

De Stichting Stad- en Lande van Gooiland is eigenares van het archief van STAD EN LANDE VAN GOOILAND en houdt de geschiedenis van de ERFGOOIERS levendig.