Emil Ludenpenning 1998

Op 29 juni 1998 is aan de heer Henk Schaftenaar de Emil Ludenpenning uitgereikt.

De heer Henk Schaftenaar, geboren op 16 maart 1944 te Naarden en is nog steeds woonachtig in deze stad. Hij krijgt de penning voor zijn onderzoek naar en het publiceren over de geschiedenis van het Gooi, met name die van Naarden.

Besluit 20 april 1998, drs. H.J. Verdier, voorzitter en E.J. Boeters, secretaris.

Reeds vele jaren verricht hij onderzoek met als doel meer inzicht te krijgen in de historisch-geografische ontwikkelingen in het Gooi. Zijn onderzoek bestaat uit bestudering van archiefstukken als uit archeologisch onderzoek. Al vanaf zijn lagere schooltijd had hij interesse in de historie van het Gooi. Vooral de Gooise landgoederen boeiden hem. Als 16-jarige scholier deed hij in 1960 onderzoek naar het verdwenen Oud Naarden. Bij aflandige  wind bezocht hij daar de drooggevallen kuststrook. Hij maakte aantekeningen en foto’s van o.a. eeuwenoude putten die in de IJsselmeerbodem zichtbaar waren. Voor de Naarder Courant schreef hij in de tachtiger jaren veel artikelen over de geschiedenis van het Gooi en in het bijzonder over Naarden. In 1989 richtte hij de Stichting “Vijverberg” op met als doel het bestuderen, vastleggen en verbreiden van historische en historisch-geografische kennis van het Gooi te bevorderen. Sedert de oprichting verschenen van zijn hand diverse boeken, betrekking hebbende op bekende landgoederen, buitenplaatsen, historische gebouwen, zoals:

-Oud Valkeveen, Van hofstede tot uitspanning, 1990

-Nieuw Valkeveen, Een landgoed in de Zanderij, 1991

-Het Burgerweeshuis te Naarden, 1991

-Oud Naarden, Verdronken stadje, middeleeuws klooster, Oude buitenplaatsen, 1993

-De Weeshuiskazerne van Naarden, 1994

-Oude Naardense Buitenplaatsen, De geschiedenis van Kommerlust en Berghuysen, 1995

-Naarden Eng, 1992

-Tussen Zandbergen en Valkeveen, Negentiende eeuwse ‘Wandelingen’ over de buitenplaatsen van J.P. van Rossum, 1997.

Daarnaast maakte de heer Schaftenaar vele jaren als adviseur deel uit van onze Stichting en ook daarin speelde hij een belangrijke rol door zijn kennis van zaken op het gebied van de Gooise historie.

Voor zijn vele en zeer bijzondere verdiensten wordt hem dan ook met waardering voor de door hem betoonde inzet deze erepenning uitgereikt met de daarbij behorende oorkonde.