Topografische kaarten

Nieuwe Caerte van de Provincie Utrecht, door Bernhard de Roy ing, met privilege, z.j., afm. 140 x 208 (ingelijst)
(voormalig fout inv.nr. Sch 1)

Kaart van het Gooi, detail van de kaart van Provincie Utrecht, Du Roy, 1740, afm. 76 x 57 cm
(gehele kaart bestaat uit 10 bladen)
(voormalig fout inv.nr Sch 8)
(in inventaris nr. 1011 – 20e eeuwse herdruk)

Weg van Hilversum of de nieuwe weg naar Weesp (?), Joost Jansz Bilhamer, 1600-1690, manuscript, afm. 82 x 122 cm (ingelijst)
(voormalig fout inv.nr. Sch 2)

Caerte van Ekelshoeck ghelegen bij Loosdrecht in de Kerckelanden, door Cornelis Brouwer, landmeter tot Naerden, 1663, afm. 73 x 52 cm (ingelijst)
(voormalig fout inv.nr. Sch 3)
(in inventaris nr. 1012)

Kaart van Gooiland na de Heideverdeling van 1843, ca. 1850, gedrukt en ingekleurd, afm. 98 x 75 cm (ingelijst)
(voormalig fout inv.nr. Sch 6)
(In inventaris nr. 1014, 2 exemplaren)

Nieuwe kaart van Gooilandt, Reinier en Josua Ottens, 1740, afm 70 x 100 cm (ingelijst).
(voormalig fout inv.nr. Sch 7)

Nieuwe kaart van Gooilandt, Reinier en Josua Ottens, 1740, verkleinde reproductie uit 1963, afm 44 x 64 cm (ingelijst).
(voormalig fout inv.nr. Sch 7A)
(In inventaris nr. 1010)

Kaart (van de) eigendommen van Stad en Lande van Gooiland, dec. 1950
(niet aanwezig)
(voormalig fout inv.nr. Sch 16)

Plattegrond van Naarden in de 16e eeuw, Jacob van Deventer, lithografisch herdruk J. Smulders & Co, Den Haag, ca. 1930, afm. 45 x 50 cm.
(inv.nr Sch 23)

Ultraiectini Domini tabala multo aliis auctior et correctior per F. de Wit (Utrecht), gedrukt te Amsterdam door Frederick de Wit.
De kaart bestrijkt het gebied ten zuidoosten van Amsterdam tot de Rijn.
(in inventaris nr. 1009)

Kaart van de opmeting van vijf slagen land met aantekening van de verschillen in maat, liggende ten westen van de weg van Hilversum naar Weesp, z.j., ingekleurd en gesigneerd Joost Jansz Bilhamer alias Beeldtsnijder
(in inventaris nr. 1013)

Goylandt met de Nieuwe Limiet-schijding tussen Goylandt en het Sticht van Utrecht, 1723 door Maurits Walraven, schaal 1:14.400.
(in inventaris nr 3160)
Deze kaart is gemaakt op basis van een kaart uit 1709 – ARA Hingman 2595.
(In de studiezaal Stadsrachief Naarden hangt een reproduktie van deze kaart)

Kaart van de Hilversumse Meent, getekend door A. Perk, 1820, schaal 1:100 (Rijnlandse roeden), inkt-tekening/aquarel.
(in inventaris nr. 3161)
Kaart is in 1919 door C. Vlaanderen Kzn. geschonken.

Zie verder ook kaarten in de inventaris, nrs. 1015 t/m 1050 en 3152 t/m 3159

De Stichting Stad- en Lande van Gooiland is eigenares van het archief van STAD EN LANDE VAN GOOILAND en houdt de geschiedenis van de ERFGOOIERS levendig.