Emil Ludenpenning 2016

Op vrijdag 29 april 2016 ontving de heer dr. H.C.M. Michielse de Emil Ludenpenning in het oude Stadhuis te Naarden.

De redenen zijn, samengevat, dat hij zich op bijzondere wijze heeft ingezet voor de geschiedenis van het Gooi, onder meer als voorzitter van TVE en hoofdredacteur van het tijdschrift Tussen Vecht en Eem, als auteur en redacteur van vele artikelen en uitgaven, als spreker en als medeorganisator van het Historisch Café en de cursus Gooi-o-logie.

De Emil-Ludenlezing werd gegeven door de heer Leo Janssen, oud-creatief directeur Endemol en oud-wethouder van Laren. De titel van zijn lezing luidde: Wat je niet ziet, bestaat niet!, over de (on)opvallendheid van cultuur als bindmiddel

Het Huygens Duo, bestaande uit Leonore van Sloten – sopraan en Arjen Verhage – luitist, brachten muziek in de sfeer van hun ‘Dichters des Vaderlands’. 

Foto’s Erik van Wijland

Uit het juryrapport

Henk Michielse kwam ter wereld op 24 september 1934 in Den Horst, gemeente Oosterhout. Na zijn studie geschiedenis en filosofie aan de Katholieke Universiteit te Nijmegen promoveerde hij in de sociale wetenschappen in 1980. Zijn redactioneel werk startte hij al tijdens zijn studiejaren toen hij in 1958 redactiesecretaris werd van het Nijmeegs Universiteitsblad. 

Na zijn studie werd Henk onder meer directeur vormingswerk van de Volkshogeschool Valkenburg en wetenschappelijk hoofdmedewerker aan de Instituut voor Wetenschap der Andragogie. In 1994 nam hij afscheid als universitair hoofddocent bij de Faculteit voor Pedagogische en Onderwijskundige Wetenschappen.

Naast deze werkzaamheden vervulde hij ook vele bestuursfuncties, zoals in het NIVON en het bestuur van de Stichting voor Volkshogeschoolwerk in Nederland. 

In 1975 kwam hij in Naarden wonen en werd ook daar actief. Niet alleen op het sociale vlak maar ook in de politiek. Al direct nam hij het voorzitterschap van de afdeling Naarden van de PvdA op zich en zat later acht jaar in de gemeenteraad van deze stad.

De Emil Ludenpenning wordt hem echter niet toegekend op grond van de vele activiteiten die tot op heden zijn genoemd. De erkenning door de toekenning van deze penning geldt met name al zijn activiteiten om de geschiedenis van het Gooi uit te diepen en vooral ook publiek te maken.

In 2000 werd hij voorzitter van de Stichting Tussen Vecht en Eem en acht jaar lang vervulde hij deze functie met veel energie en verve. Alsof het niet genoeg was nam hij in 2005 ook de taak op zich als redacteur en later als hoofdredacteur van het tijdschrift van deze stichting. In de periode van zes jaar, waarin hij drie jaar min of meer noodgedwongen de twee functies binnen TVE combineerde, zorgde hij in samenwerking met de overige redactieleden voor een boeiende inhoud van dit tijdschrift. Jaarlijks schreef hij twee á drie bijdragen over uiteenlopende onderwerpen zoals over de Volkshogeschool Drakenburg, het belang van waterschapsarchieven, armenzorg in Weesp en Naarden als Pelgrimsoord. In het totaal schreef hij meer dan dertig artikelen voor TVE.

Thema’s die hem na aan zijn hart liggen zijn vooral die welke te maken hebben met ons vroeg religieus erfgoed, zoals de laatmiddeleeuwse kloosters en de heiligen die in onze streek sporen hebben achtergelaten. Zo was hij de stuwende kracht achter het project katholiek en protestant. Na een intensieve periode van onderzoek en schrijven vanaf 2007 verscheen in 2013 het standaardwerk over de Reformatie tussen Vecht en Eem: Geuzen en Papen.

Er zijn zeker veel meer projecten te noemen die Henk Michielse heeft gelanceerd en daaraan alleen of in samenwerking met anderen inhoud heeft gegeven. Over de geschiedenis van het gebied tussen de Vecht en Eem verscheen in 2009 de: Historische canon tussen Vecht & Eem. Op verzoek van Cultureel Erfgoed Noord-Holland bewerkte hij twee jaar later deze canon tot een ‘light-versie’: Canon van het Gooi en de Vechtstreek.

Over de ‘kleine geschiedenissen’ initieerde hij de reeks Lieu de mémoire, waarin auteurs de historische herinnering aan één plek beschreven. Deze bijdragen werden in 2012 gebundeld in het boekje: De dood van een erfgooier. Om aandacht te vestigen op prominente Gooiers vroeg hij auteurs om een bijdrage te leveren voor de reeks artikelen over de Erflaters tussen Vecht en Eem.  Honderd van deze artikelen verschenen in het boekje: Van Andriessen tot Van Zutphen, uitgegeven in 2015.

Binnen het kader van dit juryrapport voert het te ver om alle wapenfeiten van Henk op te sommen. Als betrokken en gedreven inwoner van het Gooi heeft hij tal van initiatieven genomen, daar veel tijd aan besteed en met een grote creativiteit en aanhoudendheid gezorgd voor waardevolle eindresultaten.

Educatie is vaak op de achtergrond de drijfveer. Dit blijkt al in 2004 uit zijn betrokkenheid bij het symposium en publicatie: Lokale geschiedenis tussen lering & vermaak. Deze behoefte om de cultuurhistorie van het Gooi en omstreken naar buiten te brengen heeft dus niet alleen geleidt tot publicaties maar komt ook tot uiting in symposia, zijn lezingen, zijn inzet als medeorganisator van het Historisch Café Naarden en als mede initiatief en organisator van de leergang Gooi-o-logie.

Samengevat is de jury tot de conclusie gekomen dat Henk Michielse wegens zijn jarenlange, tomeloze inzet bij het bestuderen en uitdragen van de geschiedenis van het Gooi in aanmerking komt voor de toekenning van de Emil Ludenpenning 2016. 

De jury: Karen Heerschop, Ed van Mensch, Bert van der Moolen en Erik van Wijland.

Ondertekend:

Dr. F.J.L. van Dulm, voorzitter Stichting Stad en Lande van Gooiland

Drs. J.L. Vollers, voorzitter Stichting Tussen Vecht en Eem

Mr. J.G. Jorritsma, voorzitter Vereniging van Vrienden van het Gooi

Mw. H.C. Heerschop, voorzitter Stichting Gooisch Natuurreservaat