Emil Ludenpenning 2009

Op 24 april 2009 is in het Stadhuis van Naarden aan de heer prof. dr. P.H.D. (Piet) Leupen de Emil Ludenpenning uitgereikt.

De heer prof. dr. P.H.D.(Piet) Leupen is woonachtig in Hilversum. Hij krijgt de penning voor zijn verdiensten voor de geschiedschrijving van het Gooi en zijn inzet ten aanzien van de omgevingseducatie in deze regio.

De Emil-Ludenlezing werd uitgesproken door Anton Kos, historicus, over de geschiedenis van de Erfgooiers.

De penning werd dit jaar voor het eerste toegekend door de besturen van drie organisaties: de Stad en Lande Stichting, de Stichting Tussen Vecht en Eem en de Vereniging van Vrienden van het Gooi. 

Piet Leupen heeft zich ten zeerste ingezet voor de geschiedschrijving van het Gooi en ommelanden waaronder die van erfgooiers en voor omgevingseducatie en ondersteunde als professioneel historicus veel amateuronderzoekers. Hij was bestuurslid van de Stichting Tussen Vecht en Eem (TVE), redacteur en hoofdredacteur van het gelijknamige tijdschrift en gedurende de afgelopen 14 jaar ook vicevoorzitter van de Stichting Omgevingseducatie Gooi, Eem- en Vechtstreek. Hij schreef tientallen artikelen over regionaal-historische onderwerpen, hield lezingen, onder meer voor de Stad en Lande Stichting, voor TVE en voor lokale historische verenigingen. Daarnaast organiseerde hij ook historisch-culturele reizen voor TVE, onder meer naar het Stift Elten, waar het Gooi tot 1280 aan onderhorig was.

Namens de drie organisaties: Frits van Dulm, voorzitter S&L, E.J. Boeters, secretaris S&L