Films en geluidsoponames

10 Geluidsdocumenten Buitengewone alg. ledenvergaderingen 1953, 1958, 1969, 1973 en 1979.

(op verschilllende geluidsdragers)

zie inventaris nrs 86 t/m 95

Geluidsband met opsomming van namen van Erfgooiers, ingesproken door D.G. Krijnen, behoort bij de film, inv. nr. 2321

zie inventaris nr. 2316
‘Erfgooiersfilm’ kopie met 4 geluidsbanden

zie inventaris nr. 2321

De Stichting Stad- en Lande van Gooiland is eigenares van het archief van STAD EN LANDE VAN GOOILAND en houdt de geschiedenis van de ERFGOOIERS levendig.