Week-van-de-erfgooier 2019

2019

Elk jaar vindt in de tweede week van oktober de week-van-de-erfgooier plaats. Stichting Stad en Lande van Gooiland wil daarmee de aandacht vestigen op de unieke geschiedenis van de Erfgooiers (vanaf het jaar 968!). Tijdens die week worden er door Gooise organisaties activiteiten ontplooit met een link naar de Erfgooiersgeschiedenis. Traditiegetrouw sluit de week-van-de-erfgooier met het uitreiken van de Emil Ludenpenning. In 2019 was de week-van-de-erfgooier van 4 t/m 11 oktober 2019.


Van vrijdag 4 t/m vrijdag 11 Oktober 2019

Onderstaand treft u de activiteiten en het programma van de week-van-de-erfgooier aan.

De Stichting Stad- en Lande van Gooiland is eigenares van het archief van STAD EN LANDE VAN GOOILAND en houdt de geschiedenis van de ERFGOOIERS levendig.