Emil Ludenpenning 1987

Op 18 mei 1987 is aan de heer mr. M. Tydeman de Emil Ludenpenning toegekend.

Oorkonde

Het bestuur van de Stad en Lande Stichting kennis genomen hebbende van het feit dat Mr. Meinard Tydeman, geboren 26 februari 1913, zich als laatste voorzitter van de Vereniging Stad en Lande van Gooiland en laatstelijk bestuurslid van de Stad en Lande Stichting op bijzondere wijze heeft ingezet om het erfgoed van de erfgooiersvereniging voor het nageslacht veilig te stellen en op die wijze overeenkomstig de doelstelling van de stichting ‘de geest van Stad en Lande van Gooiland’ levendig heeft weten te houden 

Besluit als blijk van waardering en erkentelijkheid hem hiervoor toe te kennen de erepenning van het Emil Ludenfonds,

Aldus besloten op 18 mei 1987, drs. W.K. Hoekzema, voorzitter en E.J. Boeters, secretaris.