ANBI

De Stichting Stad en Lande van Gooiland staat onder RSIN  8073.89.493 (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer) bij de Belastingdienst geregistreerd als een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling).

Stichting Stad en Lande van Gooiland
Secretariaat: p/a Cattenhagestraat 8
1411 CT Naarden
info@stadenlandevangooiland.nl

Secretaris:
telefoon (035) 525 74 14
Blaricum

Belastingvoordelen van een ANBI

  • Een ANBI betaalt geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen die de instelling gebruikt voor het algemeen belang.
  • Als een ANBI zelf schenkingen doet in het algemene belang, dan hoeft de ontvanger geen schenkbelasting te betalen.
  • Een ANBI komt in aanmerking voor teruggaaf van energiebelasting.
  • Vrijwilligers die voor een ANBI werken, doen daarmee onder bepaalde voorwaarden een gift aan een ANBI.
  • Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.
    Om in aanmerking te komen voor de aftrek van periodieke giften, moeten de donateur en de ANBI de gift vastleggen in een overeenkomst.
  • Voor donateurs van culturele ANBI’s geldt een extra giftenaftrek.

De Stichting Stad- en Lande van Gooiland is eigenares van het archief van STAD EN LANDE VAN GOOILAND en houdt de geschiedenis van de ERFGOOIERS levendig.