Jaarverslag 2020

Jaarverslag Stichting Stad en Lande van Gooiland 2020

1. Algemeen
Het bestuur van de Stichting kwam in 2020 7x bijeen waarvan 3 x fysiek en 4x digitaal; te weten op 22 januari, 6 juni, 8 juli, 19 augustus, 7 september, 28 september en 18 november 2020.

2. Samenstelling van het bestuur op 31 december 2020
Dhr. Dr. F.J.L. van Dulm, Voorzitter (Naarden)
Mw. H.C. Heerschop, Vicevoorzitter (Hilversum)
Mw. P.A.M. Poolman Simons-Vos, Secretaris (Blaricum)
Dhr. A. Veerman, Penningmeester (Huizen)
Mw. Drs. M.W.J.L. Boersen, Lid (Bussum)
Dhr. Fr. Pa. Smit, Lid (Laren)
Dhr. H. Schaapherder, Lid (PR)

Dhr. Dr. N. van Driel, Adviseur van de Stichting
Dhr. A. Kos, Adviseur van de Stichting

3. Bestuur mutaties 2020
Er zijn geen mutaties.

4. Activiteiten 2020
Werving vrienden/donateurs:
Vanwege de inperkende maatregelen van de regering mbt. de Corona pandemie heeft het bestuur besloten om alle fysieke activiteiten voor dit hele jaar af te gelasten. Dus geen deelname aan de Erfgooiersmarkt in Huizen, niet bij de dag van de Stichting Oude Landbouwgewassen te Laren, en ook niet bij de dag van het Werkpaard te Blaricum en helaas geen activiteiten in de ‘week-van-de-erfgooier’. Het aantal vrienden/donateurs was op 31 december 2020: 108.
In december werd voor de 4e keer de jaarkalender voor het komende jaar onder de vrienden verspreid.

5. “Week-van-de-erfgooier“ van 9 – 16 oktober
Door het besluit van het bestuur om vanwege de corona-crisis dit jaar geen fysieke activiteiten te ontplooien voor de ‘week-van-de-erfgooier’ was er geen Emil Luden-lezing en ook geen uitreiking van de Emil Ludenpenning.
Toch zijn er nog wel enkele activiteiten geweest in de ‘week-van-de-erfgooier‘.
Te weten: in de bibliotheek van Laren en van Huizen was een kleine tentoonstelling ingericht mbt. de historie van de erfgooiers.
Ook stonden er banners van de Stichting met daarop de geschiedenis van de erfgooiers door de eeuwen heen.
Het Goois Natuurreservaat had verschillende wandelingen uitgezet die men kon downloaden van hun site. Er zijn prachtige spandoeken opgehangen om de ‘week-van-de-erfgooier‘ en de wandelingen onder de aandacht te brengen. Het ontwerp voor deze spandoeken is gerealiseerd door dhr. Hans Schaapherder van Schaapherder Design, tevens lid van het bestuur van Stad en Lande. De afbeelding op de spandoeken is van het schilderij van de schilder Ferdinand Hart Nibbrig: Erfgooiers in protest!
Door het Gooi loopt de Erfgooiers Fietsroute, een fietstocht van totaal 52 km. Deze route kan ook in twee gedeelten gefietst worden dan is de tocht iets langer, namelijk de noordroute 32 km en de zuidroute 26 km. Deze zomer heeft de heer Bram Veerman, penningmeester van het bestuur van Stad en Lande, van de hele fietsroute een fotopresentatie gemaakt die u kunt vinden op de site van de Stichting.

6. Archief
De voorzitter van de Stichting Stad en Lande van Gooiland, de heer Frits van Dulm, heeft ons de originele bureaustoel van dhr. E. Luden, de eerste voorzitter van de Vereniging van Stad en Lande van Gooiland van 1912 – 1942 geschonken. Deze stoel is afkomstig uit de nalatenschap van de laatste voorzitter van de Vereniging van Stad en Lande mr. M. Tydeman en staat nu in het Archief van het Gemeentearchief Gooise Meren en Huizen, Cattenhagestraat 8 te Naarden.

7. Omgevingseducatie
De Stichting Omgevingseducatie bestond in 2019, 25 jaar. Op 9 september 2020 is het jubileumjaar afgesloten met een Omgevings Tour voor leerkrachten van het basisonderwijs. Het doel van deze middag was, de deelnemers te inspireren er met hun leerlingen op uit te trekken en om natuur, landschap en cultuurhistorie een plek te geven in het lesprogramma. Informatie over het lesprogramma Erfgooiers, boeren in het Gooi, bestemd voor de groepen 5 en 6 van het basisonderwijs, is opgenomen op de website van Stad-en Lande van Gooiland onder het tabblad Educatie. Helaas was het in verband met Corona niet mogelijk om lessen over de Erfgooiers op basisscholen uit te voeren.

8. Financiën
De corona-crisis heeft ook grote invloed gehad op de activiteiten van de stichting. Daardoor zijn de voor 2020 geraamde inkomsten en uitgaven anders uitgevallen dan begroot.
Positief was de verkoop van de tweede druk van het boekje ‘Erfgooiers, Stad en Lande van Gooiland’ dat dit jaar nog een opbrengst kende van ruim € 2500.-
Voor een bedrag van ruim € 700,- zijn nieuwe spandoeken aangeschaft die in de periode rondom de ‘week-van-de-erfgooier’ hangend aan de randen van de terreinen van het GNR, de aandacht vestigden op de ‘week-van-de-erfgooier’.
Een belangrijke uitgave (ruim € 900,-) was de plexiglazen overkapping voor de maquette van het oorspronkelijke Gemeenlandshuis, ons geschonken door het archief van de gemeente Hilversum. Deze maquette zal een permanente plaats krijgen in het voormalig stadhuis van Naarden.
Door de jaarlijkse donaties van de ‘Vrienden’, ook dit jaar ruim € 1900,- kon het jaar met een positief saldo van ruim € 1400,- worden afgesloten. Dit bedrag komt ten goede aan de reserve ten behoeve van toekomstige projecten.

9. Slotbeschouwing
Helaas zijn er het afgelopen jaar weinig fysieke activiteiten geweest om het gedachtegoed van de geschiedenis van het Gooi onder de aandacht te houden. Met als gevolg weinig aanmeldingen voor nieuwe Erfgooiers vrienden.

Naarden, 10 maart 2021
P.A.M. Poolman Simons-Vos
secretaris

De Stichting Stad- en Lande van Gooiland is eigenares van het archief van STAD EN LANDE VAN GOOILAND en houdt de geschiedenis van de ERFGOOIERS levendig.