Emil Ludenpenning 1983

Op 30 juni 1983 is in Huizen aan de heer Klaas Wouda de eerste Emil Ludenpenning uitgereikt.

Oorkonde

Het bestuur van de Stad en Lande Stichting kennis genomen hebbende van het feit dat Klaas Wouda (geb. 18 jan. 1907)zich door zijn activiteiten op historisch gebied, specifiek van de Huizer historie en het Huizer dialect zodanig verdienstelijk heeft gemaakt, dat hij op die wijze mede de geest van Gooiland heeft levendig gehouwen

Besluit als blijk van waardering en erkentelijkheid hem hiervoor toe te kennen de erepenning van het Emil-Ludenfonds.

Aldus besloten op 13 januari 1983, mr. F. Fontein, voorzitter en E.J. Boeters, secretaris.