Emil Ludenpenning 1996

Op 22 juni 1996 is op het woonadres aan de heer ir T. van Tol de Emil Ludenpenning uitgereikt.

De heer ir. T. van Tol, geboren 31 juli 1921, is woonachtig in Laren.

Hij krijgt de penning voor zijn geschiedkundig en bodemkundig onderzoek, met name met betrekking tot Laren. 

Besluit drs. H.J. Verdier, voorzitter en E.J. Boeters, secretaris.

De heer Van Tol was jarenlang bestuurslid van de Historische Kring Laren en lid van de Monumentencommissie aldaar. Als landbouwkundig ingenieur mag hij een specialist worden genoemd in grond- en pachtzaken. Zijn verdiensten hebben vooral betrekking op bodemkundig onderzoek, als resultaat waarvan hij o.m. een kaart van de in 1832 op de Laarder Eng aanwezige akkerbouwpercelen reconstrueerde. Ook heeft hij aangetoond dat het dorp Laren oorspronkelijk niet op de huidige plek maar bij het Sint Janskerkhof was gelegen. Voorts verscheen van zijn hand diverse artikelen over zeer interessante geschiedkundige feiten. 

De laatste tien jaar is hij bezig met een studie van de Kelten. Hij hoopt dat hij ooit het bewijs kan leveren dat de Kelten ook in het Gooi hebben gewoond.