Erfgooiersvriend

Word donateur van de Stichting Stad en Lande van Gooiland (en ontvang een unieke jaarkalender cadeau!).

Wilt u meehelpen het archief en de geschiedenis van de Erfgooiers te behouden? Word dan donateur van de Stichting Stad en Lande van Gooiland! Door uw jaarlijkse bijdrage van € 17,50* (of meer) aan onze stichting, kunnen wij deze rijke historie blijven doorgeven aan de nieuwe Gooise generaties. Alleen donateurs ontvangen de unieke erfgooiers jaarkalender!

* of € 21 incl. portokosten, indien niet woonachtig het Gooi.

U kunt onze folder hier downloaden, ondertekenen en insturen óf gebruikmaken van onderstaand formulier.

[contact-form to=”erfgooiers@stadenlandevangooiland.nl” subject=”Ja, ik word een erfgooiersvriend!”][contact-field label=”” type=”checkbox-multiple” options=”Dhr.,Mevr.”][contact-field label=”Naam” type=”text” required=”1″][contact-field label=”e-mail” type=”email” required=”1″][contact-field label=”Straat + Huisnummer” type=”text”][contact-field label=”Postcode + Woonplaats” type=”text”][contact-field label=”Telefoon” type=”text”][contact-field label=”” type=”radio” required=”1″ options=”Hierbij machtig ik de Stichting Stad en Lande van Gooiland om het hieronder vermelde bedrag af te schrijven van”][contact-field label=”IBAN rekeningnummer” type=”text” required=”1″][contact-field label=”Donatie” type=”checkbox-multiple” options=”€ 17.50 per jaar indien woonachtig in het Gooi,€ 21 per jaar indien woonachtig buiten het Gooi”][contact-field label=”Of een grotere bijdrage” type=”text”][/contact-form]

Hartelijk dank voor het invullen en versturen van dit formulier. U zult zo spoedig mogelijk een bevestiging ontvangen.

Mocht u niet akkoord gaan met deze automatische afschrijving dan kunt u binnen 30 dagen een verzoek tot terugboeking bij uw bank indienen. Intrekking van de machtiging dient schriftelijk te worden gedaan bij de Stichting Stad en Lande van Gooiland.

De Stichting Stad- en Lande van Gooiland is eigenares van het archief van STAD EN LANDE VAN GOOILAND en houdt de geschiedenis van de ERFGOOIERS levendig.