Emil Ludenpenning

In 1982 stelde de Stad en Lande Stichting als erfgenaam van de Erfgooiersvereniging de Emil Ludenprijs in voor personen en instellingen die zich verdienstelijk hebben gemaakt op het gebied van de geschiedenis en traditie van de erfgooiers.

Om het draagvlag en bereik van de prijs te vergroten sloten in 2008 de besturen van de organisatie voor regionale geschiedenis, de Stichting Tussen Vecht en Eem, en van de Vereniging van Vrienden van het Gooi, zich bij het Emil Ludenfonds aan. Een jaar later volgde ook de Stichting Gooisch Natuurreservaat.

De prijs wordt sindsdien toegekend aan personen of instellingen die zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt op het gebied van de regionale geschiedenis en het behoud van cultureel en landschappelijk erfgoed.

De prijs is vernoemd naar reserve-generaal majoor Emil Luden, de eerste onafhankelijke voorzitter op grond van de Erfgooierswet van 1912. Tot zijn dood in 1942 heeft hij zich hard ingespannen de agrarische omstandigheden van scharende erfgooiers te verbeteren; de verstoorde verhoudingen tussen en de bestuurders van de Gooise gemeenten te herstellen en was nauw betrokken bij de verkoop van gronden aan de speciaal opgerichte Stichting Goois Natuurreservaat, met een gunstige schadeloosstelling aan de erfgooiers. 
Luden was afkomstig uit een vooraanstaande Amsterdamse familie en woonachtig in Bussum. Tijdens de eeuwwisseling was hij president-commissaris van de Deli-Batavia Maatschappij NV. Vanaf het begin van zijn werkzame leven was hij nauw betrokken bij de Amsterdamse schutterij. Na de opheffing hiervan werd hij een zeer actief reserveofficier bij de infanterie. In 1914 was hij reserve luitenant-kolonel en gemobiliseerd; hij trachtte dat te combineren met zijn voorzitterschap. Bij zijn eervol ontslag in 1929, in verband met zijn leeftijd, werd hij benoemd tot generaal-majoor titulair. Hij was lid van Provinciale Staten en van het dagelijks bestuur van het Goois Natuurreservaat.

2019

2018

2017

2016

Dr. H.C.M. Michielse

2015

2014

F.J.J. de Gooier

2013

J. Harder

2012

J.V.M. Out

2011

Mw. M.J. Arkesteijn-van Willigen

2010

E.E. van Mensch

2009

Prof. dr. P.H.D. Leupen

2002

E.J. Boeters

2001

S.G. Nieuwenhuizen

2000

mw. A.P. Kooijman-van Rossum

1998

H. Schaftenaar

1996

Ir. T. van Tol

1994

Mr. M.W. Jolles

1993

S. Pos

1992

mw. E.A.M. Scheltema-Vriesendorp

1989

Mr. F. Fontein

1987

Mr. M. Tydeman

1986

H.C. de Jager

1985

Dr. A.C.J. de Vrankrijker

1984

H.P.C. van den Berg

1983

K. Wouda

Een gedachte over “Emil Ludenpenning”

Reacties zijn gesloten.

De Stichting Stad- en Lande van Gooiland is eigenares van het archief van STAD EN LANDE VAN GOOILAND en houdt de geschiedenis van de ERFGOOIERS levendig.