Emil Ludenpenning 2000

Op 16 juni 2000 is aan mevrouw A.P. Kooijman-van Rossum de Emil Ludenpenning uitgereikt.

Mevrouw A.P. Kooijman-van Rossum is woonachtig in Naarden. Zij krijgt de penning voor het publiceren over de geschiedenis van het Gooi, met name over de buitenplaatsen bij Naarden en het streven naar behoud van landschappelijke waarden. 

Besluit drs. H.J. Verdier, voorzitter en E.J. Boeters, secretaris.

Als landschapsarchitecte heeft zij in het Gooi vele onderzoeken verricht naar de ontwikkeling van de landgoederen in deze streek. Van haar hand verschenen diverse publicaties.

Daarnaast richtte zij in 1992 de Stichting J.P. van Rossum op. Deze heeft als doelstelling het verzamelen en archiveren van historische gegevens van landgoederen en hun bewoners gelegen in het gebied tussen de vesting Naarden en het dorp Huizen. Deze stichting streeft naar het in stand houden van het historische landschappelijke karakter van het buitengebied tussen Naarden en Huizen.

In de jaren 1966-1974 was mevrouw Kooijman gemeenteraadslid in Huizen, waarvan 3 ½ jaar wethouder onderwijs, cultuur en religie. In die functie ontwikkelde zij activiteiten op sociaal en cultuur-historisch gebied.