Boeken

De bibliotheek van Stad en Lande omvatte 125 titels. De totale lijst is aanwezig in het Stads- en streekarchief Naarden (zie database BIBLIO, 6-5-2008).

Op deze site staan in chronologische volgorde de titels van de 43 publicaties betreffende de Erfgooiers en Stad en Lande van Gooiland. In de lijst zijn niet alle publicaties over middeleeuwse rechtsbronnen opgenomen.
De publicaties zijn opgenomen in de bibliotheek van het Stads- en Streekarchief te Naarden.

De boeken over Erfgooiers
Stad en Lande van Gooiland : Geschiedenis en problemen van de Erfgooiers 968-1968 / Vrankrijker, A.C.J. de. – Bussum : Van Dishoeck, 1968. – ill., 152 blz.
In tweevoud.
Tweede exemplaar ontbreekt.

Locatie: Stad en Lande. – nummer: S&L /104 – Rec. nr.: 814.
Aan het sterfbed van een duizendjarige : [de aangekondigde opheffing van de Erfgooiersgemeenschap van Stad en Lande van Gooiland] / Bos, P. van den. – (Noord-Holland, 9 (1964), p 78-81).
Bevindt zich in het archief van Stad en Lande.
Zie S&L 656.

Locatie: 12B02. – nummer: S&L 656 – Rec. nr.: 891.
Kali : Voederbouwnummer: Erfgooiers in de knel – Amsterdam : NV Nederlandsche Kali-import Maatschappij, 1962. – ill., 6 blz. – (Kali nr. 52 mei 1962).

Locatie: Stad en Lande. – nummer: S&L /120 – Rec. nr.: 2213.
Erfgooiers … een laatste stukje Middeleeuwen / Vrankrijker, A.C.J. de. – Amsterdam : Stichting IVIO, [1962]. – ill., 16 blz. – (AO-reeks, 907).
In tweevoud.

Locatie: Stad en Lande. – nummer: S&L /104 – Rec. nr.: 814.

Gooiland en de Erfgooiers / Boers, E. P. 1962
Scriptie.
Ontbreekt.

Locatie: Stad en Lande. – nummer: S&L /93 – Rec. nr.: 2079.
De Gooise mark / Rademaker, T. 1962
Scriptie.
Ontbreekt.

Locatie: Stad en Lande. – nummer: S&L /94 – Rec. nr.: 2080.
Naerdincklant : Gooische studies over: koptienden, boekweit en bijen, kerken en kloosters, weversheiligen / Vrankrijker, A.C.J. de. – Den Haag : De Kern, 1947. – ill., 1., 179 bz.

Locatie: Stad en Lande. – nummer: S&L /107 – Rec. nr.: 2092.
De bewoners van het Gooi / Vos, Floris. – overdruk. – 2 ill., 13 blz. – (Nederlandse Volkskarakters).

Locatie: Stad en Lande. – nummer: S&L /103 – Rec. nr.: 2089.
De Erfgooiers en hun gemeenschappelijk bezit (tot 1568) : academisch proefschrift […] / Sebus, J.H. – Amsterdam : H.J. Paris, 1933. 239 blz.
In drievoud, 1 van E. Luden, 1 met boekbespreking van D. Th. Enklaar en 1 blanco.
Boekbespreking van D.Th. Enklaar in het Tijdschrift voor Geschiedenis, jrg. 49 (1934), afl. 3, p. 384-386.

Locatie: Stad en Lande. – nummer: S&L /95 – Rec. nr.: 2081.

Middeleeuwsche rechtsbronnen van Stad en Lande van Gooiland / Enklaar, D.Th. – Utrecht : Kemink en Zoon NV, 1932. 502 blz. – (Oud Vaderlandsche Rechtsbronnen, 3e reeks III).
In tweevoud, tweede exemplaar slecht.

Locatie: Stad en Lande. – nummer: S&L /15 – Rec. nr.: 2026.
De Erfgooierswet 1912 : wijzigingen 26 mei 1932. – (Staatsblad, 217).
ontbreekt.

Locatie: Stad en Lande. – nummer: S&L /35 – Rec. nr.: 1438.
Het Gooi en de Erfgooiers / Luden, E. – Hilversum : De Kroon, 1931. ill., krt., 83 blz.
In drievoud.

Locatie: Stad en Lande. – nummer: S&L /59 – Rec. nr.: 2046.
Erfgooierskwestie / Erk, J.Ph. van. – Haarlem : H.D. Tjeenk Willink, 1927. 92 xlvi blz.
Proefschrift Leiden.

Locatie: Stad en Lande. – nummer: S&L /34 – Rec. nr.: 982.

Stad en Lande van Gooiland / Luden, E. – overdruk. – Hilversum : [Z.n.], 1918. 16 blz. – (Tijdschrift der Nederlandsche Heidemaatschappij, 1 november 1918, p. 399 e.v.)

Locatie: Stad en Lande. – nummer: S&L /60 – Rec. nr.: 928.
Het Gooi en de Erfgooiers : [Rede] / Luden, E. – Hilversum : [Z.n.], 1918. krt., 32 blz.

Locatie: Stad en Lande. – nummer: S&L /59.1 – Rec. nr.: 2199.
Stad en Lande van Gooiland : Reglement bestuursfuncties – [Z.p.] : [Z.n.], 1915. 6 blz.

Locatie: Stad en Lande. – nummer: S&L /110 – Rec. nr.: 2204.
Stad en Lande van Gooiland : Reglement verlies lidmaatschap – [Z.p.] : [Z.n.], 1914. 4 blz.

Locatie: Stad en Lande. – nummer: S&L /111 – Rec. nr.: 2205.
Erfgooierswet en reglementen Stad en Lande van Gooiland, [z.j.].
In tweevoud.
Ontbreekt.

Locatie: Stad en Lande. – nummer: S&L /96- Rec. nr.: 2082.
De Erfgooierswet 1912 : Wet van den 25sten April 1912, S.149, tot vaststelling van regelen betrekkelijk den rechtstoestand der van ouds genaamde “gemeene heidenen en weiden van Gooiland” : Aangevuld met wijzigingen enz. Ingevolge de Wetten van 26 Mei 1932 (Staatsblad 217) en van 1 November 1962 (Staatsblad 449). / Heemskerk, C.J. – [Z.p.] : [Z.n.], [ca. 1962]. 48 blz.

Locatie: Stad en Lande. – nummer: S&L /34 – Rec. nr.: 982.
De Erfgooierskwestie / Peet, Jacob Jz. – Hilversum : Gebrs. Klene, [1909]. 16 blz. – (deel 1).
In drievoud.
De auteurs was wethouder van Hilversum.

Locatie: Stad en Lande. – nummer: S&L /82 – Rec. nr.: 2064.
De Erfgooierskwestie / Peet, Jacob Jz. – Hilversum : Gebrs. Klene, [1909]. 23 blz. – (deel 2).
In tweevoud.
De auteurs was wethouder van Hilversum.

Locatie: Stad en Lande. – nummer: S&L /82.1 – Rec. nr.: 2201.
De Erfgooierskwestie / Peet, Jacob Jz. – Hilversum : Gebrs. Klene, [1909]. 18 blz. – (deel 3).
De auteur was wethouder van Hilversum.

Locatie: Stad en Lande. – nummer: S&L /82.2 – Rec. nr.: 2202.
De Erfgooierskwestie / Peet, Jacob Jz. – Hilversum : Gebrs. Klene, [1909]. 31 blz. – (deel 3).
Met concept wetsontwerp.
De auteur was wethouder van Hilversum.

Locatie: Stad en Lande. – nummer: S&L /82.3 – Rec. nr.: 2203.
De strijd in het Gooi : een korte uiteenzetting van den tegenwoordigen stand van het Erfgooiersvraagstuk / Voorbeijtel, M.C.M. – Amsterdam : Algemeen Handelsblad, 1907. 20 blz.

Locatie: Stad en Lande. – nummer: S&L /102 – Rec. nr.: 813.
Autoriteiten tegen Erfgooiers / Ranitz, J.A. de. – ´s-Gravenhage : Boekhandel vh gebr. Belinfante, 1906. 71 blz.

Locatie: Stad en Lande. – nummer: S&L /87 – Rec. nr.: 809.
Vervolgingen en niet-vervolgingen in de Erfgooierskwestie / Hoofdbestuur der Gerechtigden tot de gemeene Heiden en Weiden van Gooiland. – Amsterdam : Van Holkema en Warendorf, 1906. 16 blz.

Locatie: Stad en Lande. – nummer: S&L /50 – Rec. nr.: 2011.
De Erfgooierskwestie, haar betekenis en verloop in de laatste tijd / Hoofdbestuur der Gerechtigden tot de gemeene Heiden en Weiden van Gooiland. 1906.
In tweevoud.
ontbreekt.

Locatie: Stad en Lande. – nummer: S&L /49 – Rec. nr.: 2010
Vervolgingen en niet-vervolgingen in de Erfgooierskwestie / Hoofdbestuur der Gerechtigden tot de gemeene Heiden en Weiden van Gooiland. – Amsterdam : Van Holkema en Warendorf, 1906. 16 blz.

Locatie: Stad en Lande. – nummer: S&L /50 – Rec. nr.: 2011.
Krantenknipsels uit de Gooi en Eemlander over de Erfgooierskwestie (de ´nieuwe´) / [Peet, J. ] 1905. – (Gooi en Eemlander, 1905).

Locatie: Stad en Lande. – nummer: S&L /83 – Rec. nr.: 2065.
Constitutie Hoofdbestuur Schaarbrief 1904 : en Reglement voor de Meentmeesters / Gerechtigden tot den Gemeene Heiden en Weiden van Gooiland. – Amsterdam : Jan van Dokkum, 1904. 16 blz.

Locatie: Stad en Lande. – nummer: S&L /112 – Rec. nr.: 2206.
De Erfgooiers-quaestie : haar beteekenis en verloop in den laatsten tijd / Het hoofdbestuur der Gerechtigden tot de gemeene Heiden en Weiden van Gooiland. – Hilversum : Klene, [1904]. 32 blz.
In drievoud, 1 met de lijst van bestuursleden.

Locatie: Stad en Lande. – nummer: S&L /119 – Rec. nr.: 797.
Bijdrage tot de kennis van den rechtstoestand der Erfgooiers / Lennep, F.K. van. – Amsterdam : J.H. de Bussy, 1903. 124 blz.
In drievoud, waarvan 1 ingebonden, 1 in fotokopie en 1 ingenaaid (materiële toestand slecht).

Locatie: Stad en Lande. – nummer: S&L /58 SISO: 938.01 Ien – Rec. nr.: 2045.
Conclusie van het Openbaar Ministerie en arrest van 14 november 1888 van het Provinciaal Gerechtshof van Noord-Holland inzake Stad en Lande van Gooiland contra de gemeente Hilversum en de Hollandsche IJzeren Spoorweg-Maatschappij – Hilversum : Johs. Gerardt & Comp, 1888. 23 blz.
Conclusie van het Openbaar Ministerie inzake H.M. Wesseling en J.H. Maas, q.q. contra den heer Burgemeester der gemeente Hilversum q.q. en de Hollandsche IJzeren Spoorweg-Maatschappij.

Locatie: Stad en Lande. – nummer: S&L /12 – Rec. nr.: 2023.
Open brief aan mr F.A. Molster naar aanleiding van zijn brochure ´De eigendom der gemeene Heiden en Weiden van Gooiland´/ Fabius, A.N.J. – Naarden : [Z.n.], 1888. 8 blz.

Locatie: Stad en Lande. – nummer: S&L /38 – Rec. nr.: 1700.
De eigendom der gemeene heiden en weiden van Gooiland / Molster, F.A. – Amsterdam : Jac. G. Robbers, 1888. 43 blz.
In tweevoud.

Locatie: Stad en Lande. – nummer: S&L /60 – Rec. nr.: 928.
De Heiden en Weiden van Gooiland / Buis, F.A. (ps van A.N.J. Fabius] – overdruk. – Hilversum : Joh. Geraedts & Comp., 1887. 44 blz. – (Gooi en Eemlander).
Met aantekeningen van de auteur.
In drievoud, waarvan 2 genaaid (beschadigd) en 1 gekartonneerd.

Locatie: Stad en Lande. – nummer: S&L /10 – Rec. nr.: 2021.
Bijdrage tot den rechtstoestand der Erfgooiers / Rinkel, L. – Utrecht : J. van Druten, 1884. xi, 110 blz.
Proefschrift Utrecht.
In drievoud.

Locatie: Stad en Lande. – nummer: S&L /89 – Rec. nr.: 810.

Iets over Gooiland, Wie zijn de gerechtigden tot het gebruik van het gemeente van Gooyland? Verslag omtrent den oorsprong en den aard der gebruiksregten op de heiden en weiden in Gooiland / Backer, C.; Perk, A. – [Groningen] : [P.van Zweeden], 1844. 14 blz.
Betreft Boekbespreking door W.J.,C. van Hasselt.

Locatie: Stad en Lande. – nummer: S&L /2 – Rec. nr.: 2013.
Verslag omtrent den oorsprong en den aard der gebruiksregten op de heiden en weiden in Gooiland : bijzonder in betrekking tot de vraag, wie de geregtigden zijn tot dat gebruik / Perk, A. – Arnhem : Nijhoff, 1842. 102, lxxxi blz.
In drievoud, 1 gebonden, 1 genaaid en 1 beschadigd exemplaar.
Genaaid exemplaar ontbreekt.

Locatie: Stad en Lande. – nummer: S&L /84 – Rec. nr.: 2072.
Verdediging van het regt der dorpsgemeenten in Gooyland op de heiden en weiden aldaar gelegen / Backer, C. – Amsterdam : Weddepohl, 1842. 52 blz.

Locatie: Stad en Lande. – nummer: S&L /3 – Rec. nr.: 795.
Wie zijn de Gerechtigden tot het gebruik van de gemeenten van Gooyland? / Backer, C. – overdruk. – [z.p.], z.j., 29 blz.
Overdruk Nederlandsche Jaarboeken voor regtsgeleerdheid en Wetgeving, Deel II, Stuk II, p. 246.

Locatie: Stad en Lande. – nummer: S&L /4 – Rec. nr.: 2014.
Iets over Gooiland: de ontginning van hetzelve en de regten van het domein als eigenaar en der gebruikers / Backer, C. – Amsterdam: Johannes Muller, 1838. 95 blz.
Diverse bijlagen.
Toegevoegd: Wie zijn de gerechtigden tot het gebruik van het gemeente van Gooyland?
Overdruk Nederlandsche Jaarboeken voor Rechtsgeleerdheid en Wetgeving, Deel II, Stuk II, p. 246.

Locatie: Stad en Lande. – nummer: S&L /1 – Rec. nr.: 794.
Veenen, Limieten van Gooiland : afschriften van het Utrechts Placaatboek [1795]. ca. 150 blz.
Achterin en afschrift van een brief van P.C. Hooft, gedateerd 1612.
Afschriften van Placten m.b.t. de grensscheiding tussen Het Gooi en Het Sticht.

Locatie: Stad en Lande. – nummer: S&L /15 – Rec. nr.: 2026.

Opmerkingen naar aanleiding van de brochure van de heer Thomassen ´Erfgooiers en ander Gooiers´ en ´Weg met het bevredigingsrapport´ / Os, J.L. van. – [Z.p.] : [Z.n.], z.j.. 5 blz.

Locatie: Stad en Lande. – nummer: S&L /81 – Rec. nr.:2063

De Stichting Stad- en Lande van Gooiland is eigenares van het archief van STAD EN LANDE VAN GOOILAND en houdt de geschiedenis van de ERFGOOIERS levendig.