Emil Ludenpenning 2023

“Goede Luyde van Gooylant, welkom in de Burgerzaal van het Stadhuis van Gooiland”, zo opende F.J.L. van Dulm de bijeenkomst op vrijdag 13 oktober 2023 in de Burgerzaal van het oude Stadhuis te Naarden.

Werkpaard Blaricum

Foto’s: Erik van Wijland

Emil Ludenpenning 2023 voor de vrijwilligers van de Blaricumse Dag van het Werkpaard

Uit het juryrapport:
In 1982 stelde de Stichting Stad en Lande van Gooiland als erfgenaam van de Erfgooiersvereniging de Emil-Ludenpenning in voor personen en instellingen die zich verdienstelijk hebben gemaakt op het gebied van de geschiedenis en traditie van de erfgooiers.

Om het draagvlak en bereik van de prijs te vergroten sloten in 2008 het bestuur van de organisatie voor regionale geschiedenis, de Stichting Tussen Vecht en Eem en het bestuur van de Vereniging Vrienden van het Gooi, zich bij het Emil Ludenfonds aan. Een jaar later volgde ook de Stichting Goois Natuurreservaat.

De prijs wordt sindsdien toegekend aan personen of instellingen die zich bijzonder hebben ingezet op het gebied van regionale geschiedenis en het behoud van cultureel en landschappelijk erfgoed.

De jury, bestaande uit vertegenwoordigers uit de vier besturen, selecteerde ditmaal de grote groep vrijwilligers van de Dag van het Werkpaard om voor te dragen voor de Emil Ludenpenning. De vier besturen namen vervolgens de voordracht unaniem over. Op grond van in dit juryrapport omschreven verdiensten hebben de besturen besloten de Emil-Ludenpenning 2023 toe te kennen aan de vrijwilligers van de Blaricumse Dag van het Werkpaard.

Tijdens het feest rond de laatste eeuwwisseling, in 2000, werd er in de feesttent van Blaricum een zogenaamd tableau vivant getoond. Alle personen in dit verstilde beeld waren gehuld in boerenkleding zoals gedragen rond 1900. Dit tafereel werd zo gewaardeerd dat daaruit de gedachte naar voren kwam om een jaarlijks evenement te organiseren over het agrarische dorp zoals het was in het begin van 1900. Zo ontstond het jaarlijkse evenement de Dag van het Werkpaard. Het is een een tijdelijk openluchtmuseum gecombineerd met een wedstrijd. Elk jaar zijn er zo’n 250 vrijwilligers in touw die zich met hart en ziel inzetten om dit evenement tot een groot succes te maken. En elk jaar opnieuw komen duizenden nieuwsgierige bezoekers op dit evenement af. 

De akkers aan de Noolseweg worden door een grote groep bouwers omgetoverd tot een authentiek agrarisch dorp aan het begin van de vorige eeuw, rond 1900. De opbouw start al op de woensdag en op de zondag staat er dan een heel dorp, compleet met schuren, bakkerij, een hooiberg en een schooltje. Op de maandag daarna is alles weer keurig opgeruimd. 

Tijdens de Dag van het Werkpaard zijn de vele vrijwilligers in klederdracht de ‘levende geschiedenis’ en tonen het boerenleven zoals zich dat ruim 100 jaar geleden afspeelde in Blaricum en omliggende dorpen. 

Meerdere teams strijden met hun werkpaarden om de titel ‘Team Dag van het Werkpaard’. Boeren, boerinnen en knechten worden beoordeeld op hun behendigheid met paarden en boerenwagens. Vaardigheden als ploegen, dorsen, boomstammen slepen en hooien worden door een jury beoordeeld.

Niet alleen de boeren zijn in de weer. Vrouwen en kinderen zijn volop bezig met de kookwas, de bakkers maken in de ouderwetse houtoven de lekkerste broodjes, koekjes en andere heerlijkheden. De smid staat boven hete vuren te smeden. De (vrouwelijke) barbier brengt heren en dames weer in fatsoen. De touwslager maakt met het publiek stevige touwen. De nonnen in het schooltje geven reken- en taalles. In het keukentje naast de bedstee wordt allerlei lekkers gekookt en uiteraard is er tijd voor een advocaatje.

Zoals het in een agrarisch dorp hoort, zijn er naast paarden ook ganzen, pony’s, kippen en geiten te bewonderen. Speciaal voor de kinderen is er een kinderplein met allerlei ouderwetse spelletjes.                                                                         De dag wordt afgesloten met de Boeldag, waar een veilingmeester met hoge hoed, de oude, brocante en antieke spullen aan de man brengt. 

Dit alles trekt vele bezoekers, jong en oud, vanuit de wijde omgeving. Het is mooi om te zien dat zowel bij de vrijwilligers als bij de bezoekers ook de jongere generaties volop meedoen. Op deze manier wordt deze traditie van generatie op generatie doorgegeven.

Al ruim 20 jaar wordt dit mogelijk gemaakt door een grote groep vrijwilligers uit de van oorsprong Blaricumse boerenbevolking. Een hechte groep die het evenement elk jaar vol enthousiasme organiseert, opbouwt en weer afbreekt. Ook het Blaricumse (en omstreken) bedrijfsleven doet mee om dit mogelijk te maken. Zij ondersteunen het evenement financieel. 

Hun jarenlange bevlogen inzet, het levend houden van de Gooise agrarische dorpsgeschiedenis, het in stand houden het oude boeren ambacht, de gebruiken en vaardigheden, en het overbrengen van deze tradities op een breed publiek, jong en oud, maakt dat de besturen van de vier organisaties hebben besloten om de vrijwilligers van de Blaricumse de Dag van het Werkpaard de Emil-Ludenpenning 2023 toe te kennen.

Wij feliciteren het bestuur van de Stichting de Blaricumse Dag van het Werkpaard van harte met deze erkenning.Namens de besturen, de jury: Carla Kersbergen (GNR), Hetty Laverman (TVE), Maaike van Lidth de Jeude (VVG) en Karen Heerschop (Stad en Lande van Gooiland)

Naarden, 13 oktober 2023

Werkpaard Blaricum
Werkpaard Blaricum
Werkpaard Blaricum
Werkpaard Blaricum
Werkpaard Blaricum
Werkpaard Blaricum
Werkpaard Blaricum
Werkpaard Blaricum
Werkpaard Blaricum
Werkpaard Blaricum
Werkpaard Blaricum
Werkpaard Blaricum
Werkpaard Blaricum
Werkpaard Blaricum
Werkpaard Blaricum
Werkpaard Blaricum
Werkpaard Blaricum
Werkpaard Blaricum
Werkpaard Blaricum
Werkpaard Blaricum
Werkpaard Blaricum
Werkpaard Blaricum
Werkpaard Blaricum
Werkpaard Blaricum
Werkpaard Blaricum
Werkpaard Blaricum
Werkpaard Blaricum
Werkpaard Blaricum
Werkpaard Blaricum
Werkpaard Blaricum
Werkpaard Blaricum
Werkpaard Blaricum
Werkpaard Blaricum
Werkpaard Blaricum
Werkpaard Blaricum
Werkpaard Blaricum
Werkpaard Blaricum
Werkpaard Blaricum
Werkpaard Blaricum
Werkpaard Blaricum
Werkpaard Blaricum
Werkpaard Blaricum
Werkpaard Blaricum
Werkpaard Blaricum
Werkpaard Blaricum
Werkpaard Blaricum
Werkpaard Blaricum
Werkpaard Blaricum