Emil Ludenpenning 1994

Op 29 juni 1994 is in het gemeentehuis van Huizen aan de heer mr. M.W. Jolles de Emil Ludenpenning uitgereikt.

Mr. M.W. Jolles is gedurende vele jaren bestuurslid van de Vrienden van het Gooi en voorzitter van de redactie van het tijdschrift ‘Tussen vecht en Eem’. Door zich hiervoor in te zetten heeft hij zich bijzonder verdienstelijk gemaakt en overeenkomst de doelstelling van de Stichting in belangrijke mate heeft bijgedragen aan ‘het levendig houden van de geest van Stad en Lande van Gooiland’

Besluit drs. W.K. Hoekzema, voorzitter en E.J. Boeters, secretaris.