Jaarverslag 2017

Jaarverslag Stichting Stad en Lande van Gooiland 2017

 1. Algemeen
  Het bestuur van de Stichting kwam in 2017, 9 x bijeen. Te weten op 16 januari, 27 februari, 27 maart, 1 mei, 19 juni, 31 juli, 11 september, 9 oktober en 20 november.

 2. Samenstelling van het bestuur op 31 december 2017
  Dhr. Dr. F.J.L. van Dulm, Voorzitter (Naarden)
  Mw. H.C. Heerschop, Vicevoorzitter (Hilversum)
  Mw. P.A.M.Poolman Simons–Vos, Secretaris (Blaricum)
  Dhr. A. Veerman, Penningmeester (Huizen)
  Mw. Drs. M.W.J.L. Boersen, Lid (Bussum)
  Dhr. H. Schaapherder, Lid/PR (Laren)

  Dhr. Dr. N. van Driel, Adviseur van de Stichting
  Dhr. Dr. Anton Kos, Adviseur van de Stichting

 3. Bestuur mutaties 2017
  Op 3 november 2017 is dhr. B. Boeters, secretaris, afgetreden en mevr. P.A.M.Poolman Simons–Vos heeft vanaf die datum zijn taken, als secretaris, overgenomen.

  In memoriam
  Op 21 juni 2017 is dhr. Frans de Gooijer, oud bestuurslid van de Stichting, overleden. Dhr. De Gooijer was bestuurslid van 1993 tot 2015 en begiftigd met de E. Ludenpenning.

 4. Activiteiten 2017
  1. Werving van Vrienden/ Donateurs.
   Er zijn acties ontwikkeld om Vrienden van de erfgooier te werven. Op deze manier zoekt de Stichting naar mogelijkheden om de historie van het Gooi en zijn oorspronkelijke bewoners levend te houden en door te geven aan volgende generaties.
  2. De Stichting was met een infokraam, op de diverse jaarlijkse evenementen in de regio, zoals bij:
   • Erfgooiersdag te Huizen op vrijdag 26 mei.
   • Het oogstfeest (S.O.L.L.) te Laren op zondag 27 augustus.
   • Dag van het werkpaard op zondag 24 september te Blaricum.
  3. Dit jaar is het 40-jarig bestaan van de Stichting Stad en Lande van Gooiland feestelijk herdacht. Door het bestuur van de Stichting is de “week-van-de-erfgooier”, geïnitieerd. Tijdens deze week zijn er verschillende activiteiten ontplooid.
   De “week-van-de-erfgooier” is in dit jaar gehouden van 28 oktober t/m 3 november.
   In deze week zijn door de diverse historische kringen, in een aantal gemeenten van het Gooi activiteiten gerealiseerd die betrekking hebben op de historie van de Erfgooiers, zoals o.a.:
   • O.a. door de Vrienden van het Gooi, De Stichting Tussen Vecht en Eem en de Volksuniversiteit, is een symposium gehouden: “Gooi-o-logie”
   • Diverse tentoonstellingen zijn ingericht, zoals o.a. bij het Huizer museum, de bibliotheken van Hilversum en Huizen en een lopende tentoonstelling met oude documenten bij de Historische Kring te Laren.
   • De diverse historische kringen hebben lezingen gehouden over de historie van de Erfgooiers.
   • In het Gemeentearchief te Naarden zijn oude kaarten en aktes over de historie van de Erfgooiers tentoongesteld.
   • Uitreiking van de E. Ludenpenning:
    Dit jaar is de penning uitgereikt, als eerbetoon aan alle vrijwilligers van het Goois Natuurreservaat, aan dhr. Wouter Nuchteren. Tevens is er die avond een lezing gehouden door dhr. Dhr. Jaap Mulder: “Dassen en dassenvoorzieningen in het Gooi”.
   • De slotbijeenkomst van deze week is gehouden op 3 november in de Grote Kerk Naarden. Ruim 300 personen waren daarbij aanwezig.
   • Ook is op deze slotbijeenkomst het boek: “Erfgooiers geportretteerd” gepresenteerd met foto’s van Koos Breukel en teksten van Anton Kos.
   • Op deze bijeenkomst is er afscheid genomen van dhr. B. Boeters, hij is 40 jaar secretaris van de Stichting geweest. Als dank voor zijn grote inzet is hij geëerd met de Erepenning van de gemeente Huizen. Door de Stichting Stad en Lande van Gooiland is hij tot ‘vriend voor het leven’ benoemd.

 5. Archief
  De Stichting heeft in samenwerking met de gemeente Huizen, mogelijk gemaakt dat de panelen, vervaardigd door Eppo Doeve m.b.t. de geschiedenis van 1000 jaar Erfgooiers, een aantal middagen voor publiek toegankelijk waren. Deze panelen zijn door de Stichting permanent uitgeleend aan de gemeente Huizen.

 6. Omgevingseducatie
  In 2017 is een lesprogramma “Erfgooiers: Boeren in het Gooi” samengesteld door de Stichting Omgevingseducatie Gooi Vecht en Eemstreek, ter gelegenheid van de Week van de Erfgooier.
  Het project is uitgetest op de Gooise Daltonschool. “Erfgooiers, boeren in het Gooi” is door Stad en Lande van Gooiland in samenwerking met de Vereniging van Vrienden van het Gooi, het Rabobank Coöperatiefonds, de Stichting Oude Landbouwgewassen Laren, het Goois Natuurreservaat en de Molen in Laren mogelijk gemaakt.

 7. Financiën
  Door jaarlijkse aanwezigheid op de diverse evenementen zoals de Erfgooiersmarkt in Huizen, de Dag van de Stichting Oude Landbouwgewassen in Laren en de Dag van het werkpaard te Blaricum, tracht het bestuur het aantal donateurs, de zogenaamde ‘Ergooiers Vrienden’, te vergroten. De donateurs dragen tenminste €17,50 per jaar bij en ontvangen daarvoor jaarlijks, de Erfgooierskalender en een uitnodiging voor diverse bijeenkomsten. In 2017 bedroeg de opbrengst aan donaties € 1135,-
  Het bestuur heeft daarnaast het 40-jarig jubileum van de Stichting aangegrepen om de Erfgooiers en hun geschiedenis, extra onder de aandacht te brengen en daarvoor de financiële middelen vrijgemaakt binnen de begroting. De uitgaven voor organisatie van de “week van de erfgooier” en de druk bezochte en zeer geslaagde eindmanifestatie in de Grote Kerk in Naarden bedroegen € 9400. Een door het Prins Bernhard Cultuurfonds toegezegde subsidie is hierin nog niet meegenomen.

 8. Slotbeschouwing
  Dit jaar is er vooral ingezet op het 40 jarig bestaan van de Stichting en het levend houden van de geschiedenis van de Erfgooiers in het Gooi.

Naarden, juni 2018
P.A.M. Poolman Simons–Vos
Secretaris

De Stichting Stad- en Lande van Gooiland is eigenares van het archief van STAD EN LANDE VAN GOOILAND en houdt de geschiedenis van de ERFGOOIERS levendig.