Jaarverslag 2018

Jaarverslag Stichting Stad en Lande van Gooiland 2018

 1. Algemeen
  • Het bestuur van de Stichting kwam in 2018 7 x bijeen.
  • Te weten: 15 januari, 21 maart, 30 april, 18 juni, 24 augustus, 21 september, 7 november.
 2. Samenstelling van het bestuur op 31 december 2018
  • Dhr. Dr. F.J.L. van Dulm, Voorzitter (Naarden)
  • Mw. H.C. Heerschop, Vicevoorzitter (Hilversum)
  • Mw. P.A.M.Poolman Simons–Vos, Secretaris (Blaricum)
  • Dhr. A. Veerman, Penningmeester (Huizen)
  • Mw. Drs. M.W.J.L. Boersen, Lid (Bussum)
  • Dhr. H. Schaapherder, Lid (PR)
  • Dhr. Fr. Pa. Smit, Lid (Laren)
  • Dhr. Dr. N. van Driel, Adviseur van de Stichting
 3. Bestuur mutaties 2018
  1. Op 24 maart 2018 is Dhr. E.J. Boeters, oud secretaris, plotseling overleden. Dhr. Boeters is 40 jaar secretaris van de Stichting geweest. Tijdens de viering van het 40 jarig bestaan van de Stichting in 2017 met daaraan gekoppeld: De week van de Erfgooier ( 28/10 – 3/11) hebben we afscheid genomen van dhr. E. Boeters, als secretaris en werd hij geëerd met de Erepenning van de gemeente Huizen. Tevens is hij toen, door de Stichting, benoemd tot ”Vriend voor het leven”.
  2. Per 1-07-2018 is dhr. Ed van Mensch uit Hilversum, afgetreden als bestuurslid van de Stichting. Dhr. Van Mensch heeft een grote kennis van de historie over het Gooi tot nu toe. Zijn inzet als bestuurslid van onze Stichting was groot en is bijzonder gewaardeerd. In de commissie voor de uitreiking van de E. Ludenpenning heeft hij veel werk verzet. Hij was een stille kracht achter vele projecten waarvoor onze welgemeende dank.
  3. Per 7-11-18 is dhr. Frank Smit uit Laren toegetreden tot het bestuur. Dhr. F. Smit is een nazaat uit een bekend Larens erfgooiers geslacht. Zijn wortels liggen o.a. bij de historische boerderij, De Lindehoeve (HKL) waar zijn grootvader geboren is. Hij heeft bouwkunde gestudeerd en een bouwkundig bureau. Daarnaast is hij actief bij Stichting Oktoberfest Laren (penningmeester), de Stichting Jongeren Laren en Stichting Dynamic Arts (kunsteducatie en talentontwikkeling voor en door jongeren.)
 4. Activiteiten 2018
  • Werving vrienden/donateurs:
  • Erfgooiersdag 11 mei 2018.
  • De Stichting was er met een kraam met informatie over de Stichting en haar doelstellingen, w.o. het werven van vrienden.
  • Op 26 augustus 2018 was de stichting met een kraam tijdens het oogstfeest van de SOLL: Stichting Oude Landbouwgewassen Laren
  • Helaas geen activiteiten bij: “De dag van het werkpaard” want dat is dit jaar afgelast vanwege het slechte weer.
 5. Week van de erfgooier 12 t/m 19 oktober 2017.
  1. Op 12 oktober was er de officiële opening van “week van de erfgooier” voor de pers/ de vrienden van de Stichting en het bestuur.
  2. Tevens opening van de tentoonstelling: Bijzondere archiefstukken uit de erfgooiersgeschiedenis, waaronder akten uit de 15e eeuw, in het Gemeentearchief te Naarden-Vesting.
  3. Er was een rondleiding door het oude Stadhuis van Naarden- de oorspronkelijke vergaderplaats van de Vergadering van Stad en Lande van Gooiland – met in de voormalige raadszaal nog het oorspronkelijke meubilair van het bestuur van de Stichting Stad en Lande van Gooiland.
  4. De uitreiking van de Emil Ludenpenning op 19 oktober en de E. Ludenlezing, gehouden in het oude Stadhuis in Naarden- Vesting. De heer Dr. Anton Kos kreeg dit jaar de Emil Ludenpenning. Hij kent als geen ander de geschiedenis van de Erfgooiers. Hij heeft daarover een aantal boeken geschreven en diverse artikelen gepubliceerd. De lezing was van mr. Pieter Hoogenraad met als onderwerp: St. Vitus, zijn levensgeschiedenis, verering en relatie met het Gooi.
  5. Daarnaast zijn er in “ week van de erfgooier ”diverse lezingen in het Gooi gehouden door o.a. mevrouw Drs. M. Boersen (bestuurslid van de Stichting) en anderen, over onderwerpen die betrekking hebben op het Gooi en zijn diverse ontwikkelingen.
 6. Archief
  • De Stichting ontving van mevrouw Marijke de Kleijn-de Vrankrijker de originele schetstekeningen, vervaardigd door Eppo Doeve voor het schilderen van de panelen over 1000 jaar Erfgooiers. Deze panelen zijn door de Stichting uitgeleend aan de gemeente Huizen.
 7. Omgevingseducatie
  • Op het gebied van erfgoededucatie is men, in de Week van de Erfgooier, doende geweest met het Erfgooiersproject op twee basisscholen in Hilversum en in 2019 zal dit worden uitgebreid met een basisschool in Huizen. De projectomschrijving komt binnenkort op de website van de Stichting. Ieder jaar in “week van de Erfgooier” zal dit project uitgevoerd worden op de diverse scholen.
 8. Financiën
  1. Door de jaarlijkse aanwezigheid op de diverse erfgooiers gerelateerde evenementen, zoals eerder genoemd, wil het bestuur het belang van de historie over de erfgooiers levend houden. Op al deze bovenstaande evenementen staat het bestuur er met een kraam om informatie te geven over de erfgooiers en om zo vrienden te werven met het doel: de historie over de erfgooiers levend te houden. Vrienden dragen jaarlijks tenminste € 17.50 bij en ontvangen daarvoor elk jaar de Erfgooierskalender en een uitnodiging voor de jaarlijkse uitreiking van de E. Ludenpenning.
  2. Op 31 december 2018 waren er 71 vrienden van de Erfgooier geregistreerd. De opbrengst van de vrienden bedroeg in 2018: €1266.50.
  3. Van het Prins Bernard Cultuurfonds ontvingen wij de toezegging voor een bijdrage van € 2500, t.b.v. het 40 jarig jubileum van de Stichting in 2017.
 9. Slotbeschouwing
  • Dit jaar is er vooral ingezet op het levend houden van de geschiedenis van het Gooi. Het werven van vrienden en de tentoonstelling van de authentieke stukken uit het archief van de Stichting. Het maken van historische lijsten van erfgooiers- geslachten, per dorp en het ontwikkelen van een lesprogramma voor de scholen in de regio, over de erfgooiers en hun historie.

Naarden 27 maart 2019
P.A.M. Poolman Simons-Vos
secretaris

De Stichting Stad- en Lande van Gooiland is eigenares van het archief van STAD EN LANDE VAN GOOILAND en houdt de geschiedenis van de ERFGOOIERS levendig.