Overige roerende goederen

Borstbeeld Emil Luden, bruikleen Stads- en Streekarchief Naarden.

Bronzen hoofd van Floris Vos (1871-1943), voorvechter voor de belangen van de Erfgooiers. Beeld op sokkel, afm. beeld: br. 25 cm, d. 23 cm en h. 33 cm. Op 6 maart 1992 in langdurige bruikleen naar de gemeente Huizen.

Houtsnijwerk, Wapen van Stad en Lande van Gooiland, gekleurd, afm. 80 x 60 cm
(voormalig fout inv.nr. Sch 4)

Paneel met 6 geschilderde medaillons van de gemeenten van Stad en Lande van Gooiland 968-1977, geschilderd door de erfgooier Henk van den Berg, ca. 1977, afm. 52 x 70 cm.
(inv.nr. Sch 22)

Brandijzers om het vee te merken.

Voorzittershamer naar ontwerp van K.P.C. de Bazel, afkomstig uit het Gemeenlandshuis.

Voorwerpen die uit het bezit komen van Stad en Lande

Stoelen met ingeweven wapens in de rugleuning. Nu eigendom van de gemeente Naarden en in gebruik in de raadzaal in het Stadhuis.

Windwijzer, afkomstig van het dak van het Gemeenlandshuis. Naar ontwerp van K.P.C. de Bazel. Nu terug te vinden op het dak van het Stads- en Streekarchief Naarden.

Drie gevelstenen, ingemetseld in de buitenmuur van de tuin achter het gebouw van het Stads- en Streekarchief Naarden.

De Stichting Stad- en Lande van Gooiland is eigenares van het archief van STAD EN LANDE VAN GOOILAND en houdt de geschiedenis van de ERFGOOIERS levendig.