Week-van-de-erfgooier

In de Week-van-de-erfgooier (jaarlijks tweede week van oktober) besteden diverse organisaties in het Gooi aandacht aan de erfgooiers. In een variëteit aan activiteiten en evenementen komt de geschiedenis naar voren van de voormalige Gooise boeren die lange tijd gebruiksrechten genoten op de gemeenschappelijke gronden in het Gooi. U kunt zich hier abonneren op onze nieuwsbrief.

van vrijdag 6 t/m vrijdag 13 oktober 2023


Om de zevende ‘week-van-de-erfgooier’ weer tot een succes te maken, vragen wij diverse organisaties en verenigingen om in deze periode activiteiten te ontplooien die gerelateerd kunnen zijn aan de unieke geschiedenis van de erfgooiers, zoals bijvoorbeeld exposities, lezingen, wandelingen, publicaties, lessen op school of andere acties. Het is mogelijk om archiefstukken, foto’s of kunstwerken in bruikleen te verkrijgen (kan ook digitaal).

Onderstaand treft u het voorlopige programma van de week-van-de-erfgooier aan. Er kunnen de komende tijd nog evenementen worden toegevoegd. Ook een activiteit? Leuk, die zetten we er graag bij! Wijzigingen voorbehouden.

De Stichting Stad- en Lande van Gooiland is eigenares van het archief van STAD EN LANDE VAN GOOILAND en houdt de geschiedenis van de ERFGOOIERS levendig.