Archief Klaarenbeek

Van de heer P.C. Vermeer, kleinzoon van J.J. Klaarenbeek, ontvingen wij in maart 2021 een aantal artikelen, foto’s, boeken, bepalingen, brieven en  twee originele documenten afkomstig van de Huizer schepen en kroniekschrijver Lambert Rijksz Lustingh uit 1706-1709 met een kaartje, waarvoor onze hartelijke dank.

J.J. Klaarenbeek was burgemeester van Blaricum van 1922 tot 1946. Sinds 1923 was hij al bestuurslid van Stad en Lande van Gooiland en in 1938 werd hij tot vice-voorzitter benoemd. Na het plotseling overlijden van Emil Luden, op 5 januari 1942, nam hij de vacante voorzitterspositie tijdelijk waar. Bij Koninklijk besluit werd de heer Klaarenbeek op 1 januari 1946 officieel tot voorzitter benoemd. Begin 1956 trad hij af.

Johannes Jacobus Klaarenbeek werd op 20 november 1884 in Bussum geboren. Op 26 april 1910 is hij te Bussum getrouwd met Margaretha Sandtmann. Dochter Margaretha (Ety) Klaarenbeek is getrouwd met een Vermeer. Op 25 september 1963 is J.J. Klaarenbeek – op 78 jarige leeftijd – te Laren overleden. Het echtpaar Klaarenbeek-Sandtmann is begraven op het Sint Janskerkhof te Laren.

De geschonken materialen zullen aan ons archief worden toegevoegd. Op deze pagina kunt u een indruk krijgen van het aangebodene.

Laarder Courant de Bel: vrijdag 6 januari 1956 – De heer J.J. Klaarenbeek treedt af als voorzitter van Stad en Lande


De Stichting Stad- en Lande van Gooiland is eigenares van het archief van STAD EN LANDE VAN GOOILAND en houdt de geschiedenis van de ERFGOOIERS levendig.