Klaarenbeek-025

Foto’s van afscheid bij Stad en Lande op 23 maart 1956. Persfotobureau Stevens, Pers- en bedrijfsfotografie, Kamerlingh Onnesweg 514, Hilversum, Telefoon 4610