Historie

Wapen Stad en Lande van Gooiland
Wapen Stad en Lande van Gooiland

Om te voorkomen dat de Vereniging Stad en Lande van Gooiland bij de liquidatie in 1979 door gedwongen verkoop haar waardevolle stukken zou kwijt raken, werd op 1 november 1977 de Stad en Lande Stichting opgericht. De bezittingen zoals het uitgebreide archief, landkaarten, charters, archeologische objecten en meubilair werden voor het gootste deel aan deze Stichting overgedragen. Het merendeel van deze bezittingen bevinden zich nu in het Stadsarchief en het Stadhuis te Naarden.

Als eerste maal traden als bestuursleden op; de heren mr. M. Tydeman, toenmalig voorzitter van de Vereniging Stad en Lande, H.C. de Jager, secretaris en penningmeester van de vereniging, H.P.C. van den Berg, vertegenwoordiger van de voormalige niet-scharende leden van de vereniging, mr. F. Fontein, burgemeester van Huizen en E.J. Boeters, gemeentesecretaris van Huizen.

Op dinsdag 21 februari 1978 werd de eerste vergadering gehouden, met de bestuursverkiezing. De uitkomst was dat Mr. F. Fontein de voorzitter van de Stichting werd, H.C. de Jager de penningmeester en E.J. Boeters de secretaris. Leden werden de heren mr. M. Tydeman, T.A. van Eyden en H.P.C. van den Berg. De chef interne zaken gemeente Huizen, de heer K. Uil, trad toe als adviseur.

De stichting ontving van de Vereniging Stad en Lande een bedrag van f. 50.000,-. Uit de rente moesten de onkosten, zoals het onderhoud van het archief worden betaald.

De Stichting Stad- en Lande van Gooiland is eigenares van het archief van STAD EN LANDE VAN GOOILAND en houdt de geschiedenis van de ERFGOOIERS levendig.