Activiteiten

Activiteiten van 2016 -2018

 1. Werving van donateurs.
  Met een infokraam, sinds 2016, op de diverse jaarlijkse evenementen in de regio aanwezig:

  • Erfgooiersdag te Huizen in de maand Mei.
  • Het oogstfeest (S.O.L.L.) te Laren in de maand Augustus.
  • Dag van het werkpaard in de maand september te Blaricum.
 2. Viering van het 40-jarig bestaan van de Stichting Stad en Lande van Gooiland in 2017, met daaraan gekoppeld het organiseren van de “week-van-de-erfgooier” van 28 oktober t/m 3 november.
  • In deze week zijn er overal in vele gemeenten in het Gooi lezingen gehouden over de historie van de erfgooiers door de diverse historische kringen. Er is een symposium Gooi-o-logie gehouden door de VVG en de Volksuniversiteit.
  • Diverse tentoonstellingen zijn ingericht bij o.a. het Huizer museum, de bibliotheken van Hilversum en Huizen en een lopende tentoonstelling met oude documenten bij de Historische Kring te Laren.
  • In het Gemeentearchief te Naarden zijn oude kaarten en aktes over de historie van de erfgooiers tentoongesteld.
  • Slotbijeenkomst is gehouden op 3 november in de Grote Kerk Naarden waar ruim 300 personen bij aanwezig waren.
  • Presentatie van het boek: “Erfgooiers geportretteerd”, met foto’s van Koos Breukel en teksten van Anton Kos.
  • Afscheid van dhr. B. Boeters, 40 jaar secretaris van de Stichting. Hij werd geëerd met de Erepenning van Huizen en door de Stichting Stad en Lande van Gooiland tot ‘vriend voor het leven’ benoemd.
 3. Uitreiking van de E. Ludenpenning:
  • 2016: Dr. H.C.M. Michielse.
   Lezing 2016: Dhr. Leo Janssen: “Wat je niet ziet bestaat niet” (over de onopvallendheid van cultuur als bindmiddel).
  • 2017: Vrijwilligers van het Goois Natuurreservaat.
   Lezing 2017: Dhr. Jaap Mulder: “Dassen en dassenvoorzieningen in het Gooi”.
 4. Op 17 juni 2016 is een fietstocht door het Gooi met korte lezingen georganiseerd, voor de deelnemers aan de internationale IASC conferentie ‘Practicing the Commons’ (georganiseerd door van het Instituut voor Sociaal en Economische geschiedenis van de Rijksuniversiteit Utrecht). 
 5. Jaarlijkse uitgifte van een kalender met foto’s voor vrienden en donateurs van de Stichting Stad en Lande van Gooiland, die betrekking hebben op de historie van de erfgooiers.
 6. Activiteiten m.b.t. Omgevingseducatie ondersteund om samen een lesprogramma voor de diverse scholen uit te werken.
 7. Jaarlijks zes bestuursvergaderingen gehouden.

 

 1. Vrijdag 6 mei 2016, Erfgooiersmarkt in Huizen
  Bestuursleden Karen Heerschop en Bram Veerman bij de infokraam op de Erfgooiersdag in Huizen

De Stichting Stad- en Lande van Gooiland is eigenares van het archief van STAD EN LANDE VAN GOOILAND en houdt de geschiedenis van de ERFGOOIERS levendig.