Emil Ludenpenning 2015

De jury selecteerde voor de Emil Ledenpenning 2015 één kandidaat om deze bij de besturen voor te dragen. De besturen namen vervolgens deze voordracht unaniem over. Op voorstel van de jury besloten de besturen om, op grond van de in dit juryrapport omschreven verdiensten, de Emil Ledenpenning in 2015 toe te kennen aan de heer Dick Jonkers.

Foto: Erik van Wijland
Uitreiking Emil Ludenpenning en oorkonde aan Dick A. Jonkers op 24-4-2015.

Uit het juryrapport

Dick werd op 15 mei 1940 in Apeldoorn geboren. Aanvankelijk ging hij werken als automonteur bij een garage maar de natuur trok hem waardoor hij zich op 24-jarige leeftijd aansloot bij het IVN en daar zijn officiële gidsdiploma behaalde. Zijn grote wens was om actief te zijn in de natuur en daar ook zijn geld mee te verdienen. Hij besloot te solliciteren naar de functie van boswachter bij het Goois Natuur-reservaat. Tot zijn geluk werd hij op 1 januari 1967 aangenomen en hij bleef daar vier jaar werken. Dick verzorgde in deze periode naast zijn werk als boswachter in de natuur ook veel excursies en gaf op scholen voorlichting over de natuur.

Naast zijn liefde en kundigheid in de publieksvoorlichting groeide ook zijn wetenschappelijke belangstelling voor de natuur. Vanaf 1970 werkte Dick Jonkers als ornitholoog bij het Rijksinstituut voor Natuurbeheer, het huidige Onderzoeks-instituut voor de Groene Ruimte Alterra van de Universiteit Wageningen. Als autodidact was en is dat zeker een erkenning van zijn kennis en vaardigheden.

Een compleet overzicht van al zijn werk binnen natuurorganisaties, zijn vele onderzoeken en zijn talloze publicaties is niet te geven. De lijst is zo uitgebreid dat slechts hier enkele voorbeelden kunnen worden vermeld.

Zijn onderzoeks- en advieswerkzaamheden als vrijwilliger verrichtte hij onder meer voor het Staats Bosbeheer, voor het GNR – bijvoorbeeld de jaarlijkse weidevogel-inventarisatie in Eemland, voor de Vrienden van het Gooi, voor de Vogelwerkgroep het Gooi en Omstreken – zo heeft hij jarenlang een ringvergunning gehad, voor de Vechtplassencommissie en voor het Uilenonderzoek Utrecht. Zo heeft hij nu nog vanuit de VVG zitting in de Klankbordgroep van het GNR.

Foto: Erik van Wijland
Uitreiking Emil Ludenpenning 2015 aan Dick A. Jonkers

Hij kwam er vaak niet onderuit om ook bestuursfuncties binnen deze natuur- organisaties te aanvaarden. Zo was hij jarenlang secretaris van de Stichting Ooievaars Research en bestuurslid van het Vogelasiel, nu het Vogelhospitaal.

Zijn liefde ging en gaat toch meer uit naar het onderzoeken en het publiceren. Als auteur en redacteur staan meer dan honderd publicaties op zijn naam, vooral over vogels. Bijvoorbeeld zijn van zijn hand: de Avifauna van Midden-Nederland, Vogels van de Grote Rivieren, Atlas van de Nederlandse Broedvogels en Vogels tussen Vecht en Eem. Tevens schreef hij vele artikelen in periodieken als: het tijdschrift van de VVG, Tussen Vecht en Eem, De Korhaan, De Levende Natuur en Het Vogeljaar.

Het gevolg van zijn publicatiedrift was dat hij werd gevraagd om zitting te nemen in redacties. Hij heeft vele jaren veel tijd besteed aan redactiewerk en dat doet hij zeker gelukkig nog steeds zoals voor de periodiek van de Vrienden van het Gooi.

Toch besteedde en besteedt hij niet al zijn tijd aan de natuur in het Gooi. Dick heeft jarenlang een eigen ecologisch adviesbureau ‘Greendesk’ gerund en hij leidt al ruim 25 jaar reizen naar Zuid-Amerika, naar uiteenlopende landen in Europa en naar de Waddeneilanden. Zijn specialiteit zijn de excursies naar Suriname waar hij al vele malen is geweest. Hij is daar zelfs bestuurslid van de Stichting Vrienden van STINASU, de Stichting Natuurbehoud Suriname.

Samengevat is de jury tot de conclusie gekomen dat Dick Jonkers wegens zijn jarenlange, tomeloze inzet bij het bestuderen van de Gooise natuur en het op verschillende wijze uitdragen van zijn kennis over deze natuur, vooral betreffende de vogels, in aanmerking komt voor de toekenning van de Emil Ludenpenning 2015.

De jury:  Karen Heerschop, Ed van Mensch, Bert van der Moolen en Erik van Wijland.

Foto’s: Erik van Wijland

Grote opkomst
Grote opkomst

Naarden, 24 april 2015, was getekend:

Dr. F.J.L. van Dulm,
voorzitter Stad en Lande Stichting

Drs. J.L. Vollers,
voorzitter Stichting Tussen Vecht en Eem

Mr. J.G. Jorritsma,
wnd. voorzitter Vereniging van Vrienden van het Gooi

Drs. E.J. Roest,
plv. voorzitter Stichting Gooisch Natuurreservaat

De Stichting Stad- en Lande van Gooiland is eigenares van het archief van STAD EN LANDE VAN GOOILAND en houdt de geschiedenis van de ERFGOOIERS levendig.