Emil Ludenpenning 2010

Op 23 april 2010 is in het Stadhuis te Naarden aan de heer ing. E.E. (Ed) van Mensch de Emil Ludenpenning 2010 uitgereikt.

De heer Eduard Emile van Mensch (geb. 2 nov. 1949) is woonachtig in Hilversum. Hij krijgt de penning voor zijn inzet voor het behoud van het erfgoed van het Gooi, zijn activiteiten binnen de redactie van het tijdschrift Tussen Vecht en Eem en zijn artikelen over de geschiedenis van het Gooi. 

De Emil-Ludenlezing werd verzorgd door de heer dr. Henk Michielse, hoofdredacteur van Tussen Vecht en Eem, over: Geen begeerde van keel en buik – Opkomst en ondergang van de laatmiddeleeuwse kloosters in Naarden en de regio ca. 1400-1579.

Als muzikaal intermezzo zong Arleen van Wijland – sopraan en speelde Willeke Smits – piano.

De Emil Ludenpenning is in 2010 voor het eerste uitgereikt vanuit vier organisaties. Dit jaar werd de Stichting Gooisch Natuurreservaat de vierde organisatie.  

Uit het juryrapport

In zijn vroegere functie van directeur van het Goois Museum had Ed van Mensch uiteraard bemoeienis met de geschiedenis van Hilversum en die van het Gooi, maar zijn activiteiten gingen de taken die voortvloeiden uit zijn functie verre te buiten. Zonder hem zouden onze organisaties niet zo gefloreerd hebben.

In het kort willen wij zijn activiteiten op regionaal-historische gebied memoreren:

-van 1982 tot 1993 was hij redacteur van het tijdschrift Tussen Vecht & Eem, dat in die periode werd uitgegeven door TVE samen met de Vereniging Vrienden van het Gooi;

-van 1993-2000 was hij hoofdredacteur van het door TVE uitgebrachte tijdschrift Tussen Vecht & Eem; voor het blad schreef hij vele artikelen over Hilversumse en regionale thema’s;

-sinds 2002 is hij actief lid van de Werkgroep Regionale Geschiedenis, waarin professionele historici en andere deskundigen zitting hebben onder leiding van de hoogleraren Prof. Dr G. Schutte en Prof. Dr P. Leupen en die het bestuur en de redactie van TVE adviezen geeft over te verrichten historisch onderzoek;

-vanaf de jaren tachtig tot voorjaar 2007 was hij lid van het Algemeen Bestuur van TVE, waar hij waardevolle adviezen gaf, zowel aan TVE zelf als aan de vele bij TVE aangesloten organisaties. Sinds 1 januari 2010 is hij bestuurslid van het Dagelijks Bestuur van TVE;

-van 1986 t/m voorjaar 2007 was hij bestuurslid van de Historische Kring Albertus Perk;

-hij was bestuurslid van de Stichting Hilversum Pas-Op!;

-naast deze bestuurlijke activiteiten heeft hij ook gedurende lange jaren veel betekend voor de Archeologische Werkgemeenschap Naerdincklant als actief lid en adviseur.

Jury: Wiet de Boer, Henk Korten, Jan Vollers, Erik van Wijland

Getekend:

Stad & Lande Stichting – De heer Drs. F.J.L. van Dulm

Stichting Tussen Vecht en Eem – De heer Drs. J.L. Vollers

Vereniging Vrienden van het Gooi – Mevrouw Drs. M. Arkestein

Goois Natuurreservaat – De heer Drs. E.J. Roest