Erfgooiers fietsroute

Op 8 juni start mw. drs. M.R.T.J.G. Wolterink-Oeremus, burgemeester van Baarn, de inmiddels bewegwijzerde Zuidluis van de Erfgooiersroute in restaurant Groot Kievitsdal.
Fietsroute uitgestippeld i.s.m. de ANWB en de Fietspadenvereniging Gooi en Eemland.
De bewegwijzering van deze fietsroute werd oorspronkelijk door de Stichting zelf verzorgd, maar de routebordjes bleken niet bestand tegen de vernielzucht van baldadige lieden, die vele bordjes vernielden, waardoor de fietser in probleem werd gebracht. Gelukkig is de Stichting er in geslaagd de ANWB bereid te vinden de route met de bekende zeskantige routebordjes te bewegwijzeren, doch vanwege het beperkte budget moest is eerste instantie worden volstaan met de NOORDLUS van de route. Thans is het zover dat ook de ZUIDLUS geheel bewegwijzerd is met door de ANWB gratis beschikbaar gestelde bordjes. Voor het aanbrengen hiervan kon wederom op de medewerking van de Rijwielpadenvereniging worden gerekend.