Emil Ludenpenning 2016

Uitreiking Emil Ludenpenning 2016 en Emil Ludenlezing op 29 april 2016

Vier organisaties, de Stichting Stad en Lande van Gooiland, de Stichting Tussen Vecht en Eem, de Vereniging Vrienden van het Gooi en de Stichting Gooisch Natuurreservaat, reiken jaarlijks de Emil Ludenpenning uit. Deze bijzondere penning wordt uitgereikt aan een persoon die zich bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt voor de regionale geschiedschrijving of voor het behoud van landschappelijk erfgoed in de regio.

De penning gaat in 2016 naar de heer dr. H.C.M. Michielse.

Luden Penning

Tijdens deze bijeenkomst wordt ook de jaarlijkse Emil Ludenlezing uitgesproken. Dit jaar door Leo Janssen met als onderwerp ‘Wat je niet ziet, bestaat niet!’ over de (on)opvallendheid van cultuur als bindmiddel.

Het Huygens Duo, bestaande uit Leonore van Sloten (sopraan) en Arjen Verhage (luitist), verzorgt het muzikaal intermezzo. Hun bijdrage staat in de sfeer van het programma ‘Dichters des Vaderlands’.

De bijeenkomst vindt plaats op vrijdag 29 april 2016 in de Burgerzaal van het Stadhuis te Naarden. Vanaf 19.30 uur wordt u welkom geheten met een kop koffie.
U kunt zich aanmelden vóór 25 april bij de secretaris Stichting Stad en Lande van Gooiland.