Frans Ruijter geeft lezing over erfgooiers

Frans Ruijter
Frans Ruijter (eigen foto)

Blaricummer Frans Ruijter geeft woensdag 16 maart (10.30 uur) een lezing over erfgooiers in Laren, Blaricum en Huizen. Dat gebeurt in de huiskamer van de bibliotheek-vestiging in Huizen. De toegang is gratis.

Een erfgooier is de benaming van een van oorsprong uit Gooiland afkomstige mannelijke bewoner, die samen met anderen het gebruiks- en beheersrecht had over de bebouwbare gronden in het Gooi. Organisatorisch vormden de Erfgooiers een marke, een oude vorm van een boerenzelforganisatie. De geschiedenis van de erfgooiers kenmerkt zich door de continue strijd tussen de geletterde betere standen en de ongeletterde Gooise boeren. Daarbij werden hun oude rechten onder meer aangetast door de Gooise gemeenten, die vanaf de 16de/17de eeuwen behoefte hadden aan grond voor woningbouw, en rijke import-Amsterdammers, die voor hun landgoederen eveneens stukken grond van de Erfgooiers wilden afnemen, en wat ook vaak lukte. Een week later -op 23 maart- wandelt Ruijter met belangstellenden door Blaricum. Deze start om 11.00 uur bij de Historische Kring Blaricum aan de Brinklaan 4a. Kaarten voor deze wandeling à 3 euro zijn te verkrijgen via de Historische Kring Blaricum.