Agenda

Oogstfeest SOLL 2021

Datum: 29 augustus 2021

Stichting Oude Landbouwgewassen Laren (SOLL) geeft aan een oogstfeest te kunnen organiseren indien de dan geldende maatregelen het toestaan.  De datum is dus onder voorbehoud. Begin augustus zal het bestuur een definitief besluit nemen over het doorgaan en de invulling van het oogstfeest.

Erfgooiers in schijnwerpers

Startdatum: 13 september 2021

Einddatum: 18 september 2021

Week-van-de-erfgooier 2021

Startdatum: 8 oktober 2021

Einddatum: 15 oktober 2021

De Stichting Stad- en Lande van Gooiland is eigenares van het archief van STAD EN LANDE VAN GOOILAND en houdt de geschiedenis van de ERFGOOIERS levendig.