Beleidsplan 2018-2021

wpb1641--2401112007-73GevelsteenGemeenlandshuisLuden1938-2

 1. Het in stand houden en het bevorderen van de toegankelijkheid en het gebruik van het archief van de Vereniging Stad en Lande van Gooiland.
 2. Het levend houden van de geschiedenis aan de Vereniging van Stad en Lande van Gooiland, haar voorgangers en de erfgooiers als geheel door:
  • De het jaarlijks uitreiken van de Emil Ludenpenning aan zowel individuele als rechtspersonen, die zich op enigerlei terrein in relatie tot de cultuur- en natuurhistorie van het Gooi en omstreken en de traditie van het erfgooiersschap bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt en daarvan blijk hebben gegeven door prestaties op het gebied van de historie, cultuur, natuur of wetenschap.
  • De verlening van de Emil Ludenpenning zal in samenwerking met de drie geestverwante organisaties in het Gooi plaats vinden:
  • De drie stichtingen en de vereniging hebben hiervoor een afzonderlijke commissie uit hun midden ingesteld.
  • Het jaarlijks organiseren van een Emil Ludenlezing samen met voornoemde organisaties.
  • Het jaarlijks organiseren van de “week-van-de-erfgooier” in de maand oktober. Daarbij stimuleert het bestuur ook verenigingen binnen het Gooi activiteiten – lezingen, tentoonstellingen, wandelingen, fietstochten etc. – te ontplooien. De week wordt afgesloten met de uitreiking van de Emil Ludenpenning en het uitspreken van de Emil Ludenlezing.
  • Het stimuleren van wetenschappelijk onderzoek aan universiteiten naar de geschiedenis van de erfgooiers.
  • Het ondersteunen van tentoonstellingen en publicaties door musea en wetenschappelijke instellingen; daarnaast activiteiten van historische verenigingen en gemeenten binnen het Gooi.
  • Het zorgen dragen voor de verspreiding van kennis over de erfgooiers via publicaties voor de inwoners van het Gooi.
  • Het ondersteunen en stimuleren van onderwijsprojecten over de erfgooiers. Dit in samenwerking met de Stichting Omgevingseducatie Gooi, Vecht- en Eemstreek, Tussen Vecht en Eem, Vrienden van het Gooi, Geopark Gooi en Vecht, Gooi-o-logie, etcetera.
  • Het verkrijgen van financiële middelen ter ondersteuning van voornoemde activiteiten.
  • Het onderhouden van een eigen website.
  • Het actief werven van donateurs.
 3. Het beheer van kaarten en panelen naast de zorg voor de Erfgooiers-fietsroute door:
 4. Het tweejaarlijks inspecteren van de Eppo Doeve panelen ondergebracht in het gemeentehuis van Huizen.
 5. Het jaarlijks controleren van de erfgooiersfietsroute. Goedgekeurd in de Bestuursvergadering te Naarden d.d. 1 augustus 2015.

Vastgesteld door het bestuur op 22 mei 2018.

Dr. F.J.L. van Dulm, voorzitter

Mevrouw P.A.M. Poolman Simons-Vos, secretaris

De Stichting Stad- en Lande van Gooiland is eigenares van het archief van STAD EN LANDE VAN GOOILAND en houdt de geschiedenis van de ERFGOOIERS levendig.