Bert Boeters overleden

Met leedwezen heeft het bestuur van de Stichting Stad en Lande van Gooiland kennis genomen van het overlijden van haar vorig jaar, na veertig jaar, teruggetreden, eminente secretaris

E. J. Boeters

Oud-gemeentesecretaris van Huizen
Ridder in de Orde van Oranje-Nassau
Begiftigd met de Emil Ludenpenning
en het Huizer insigne

Het bestuur dat de zorg heeft voor het eeuwenoude archief van Stad en Lande en het levend houden van de geschiedenis van de Erfgooiers, is de heer Bert Boeters zeer veel dank verschuldigd voor wat hij sedert de oprichting van de Stichting heeft gedaan; het zal zijn naam in hoge ere houden.

Wij wensen de familie veel sterkte met dit verlies

Naarden-Vesting, 26 maart 2018

Frits van Dulm, voorzitter
Els Poolman Simons – Vos, secretaris