Emil Ludenpenning 2021 voor ing. Jaap Groeneveld

Op vrijdagavond 15 oktober werd de Emil Ludenpenning uitgereikt aan ing. Jaap Groeneveld. De redenen zijn, samengevat, dat hij zich op belangrijke wijze heeft ingezet voor de Historische Kring Eemnes en de Stichting Tussen Vecht en Eem. Ook noemen we zijn grondige en brede kennis van de geschiedenis van het gebied tussen Vecht en Eem -en Eemnes in het bijzonder- en zijn onvermoeibare inzet bij de verspreiding daarvan in zeer vele lokale en regionale publicaties.

Het muzikaal intermezzo werd verzorgd door het Van Lennepkwartet, dat bestaat uit musici die verbonden waren aan het Radio Filharmonisch Orkest en het Radio Kamer Orkest. Het kwartet bestaat uit Peter Thoma (1e viool), Rossi Optcharova (2e viool), Monique Laanen (altviool) en Gerald Kroon (cello).

De Emil-Ludenlezing werd dit jaar gegeven door dr. Anton Kos. Zijn lezing ‘De Sint Vitushof van Nardinclant?’ ging over een eeuwenoude maar actuele kwestie.

Anton Kos ontving in 2018 de Emil Ludenpenning, promoveerde op de geschiedenis van de erfgooiers en publiceerde over dit onderwerp en verwante thema’s talloze boeken en artikelen.

© foto’s: Leo Janssen