Frans de Gooijer overleden

Het bestuur van de Stichting Stad en Lande van Gooiland heeft met leedwezen kennis genomen van het overlijden van een eminent Erfgooier

FRANS DE GOOIJER

Bestuurslid van 1993 tot 2015 en begiftigd met de Emil Ludenpenning

Decennia lang heeft hij zich ingezet voor het levend houden van het erfgoed van de Erfgooiers; veel kennis vergaard over de geschiedenis van het Gooi en deze uitgedragen en beschikbaar gesteld.

Wij wensen zijn familie veel sterkte bij het dragen van dit verlies.

Frits van Dulm (voorzitter), Bert Boeters (secretaris)

Frans de Gooijer