Wie kent deze erfgooiers?

Historicus Anton Kos werkt momenteel aan het nieuwe boek ‘Erfgooiers, geportretteerd’ (met foto’s van Koos Breukel en Dirk Kome) dat tijdens de week-van-de-erfgooier zal verschijnen.

Wie kent deze erfgooiers?

Bijgaande foto’s zijn gemaakt door Eli (E.P.) van Zachten (1920-1992), circa 1962. Wellicht weet iemand wie erop staan, ofwel welke erfgooiers met stembiljetten klaar staan voor een algemene ledenvergadering van de Vereniging Stad en Lande van Gooiland op het Hilversumse Sportpark?

Doorgaans stemden de niet-scharende erfgooiers (d.w.z. de erfgooiers die door alle vereisten niets hadden aan hun erfgooierschap) voor de opheffing van Stad en Lande. De verkoop van grond zou immers geld opleveren. Geld was trouwens de voornaamste reden om deze vergaderingen bij te wonen; er werd namelijk presentiegeld uitgekeerd, dat vrijwel geheel werd stukgeslagen in de nabij het Sportpark gelegen kroegen.

Het verschil tussen scharende en niet-scharende erfgooiers wordt in het boek uitgelegd. Voor wie niet kan wachten, zie ‘Van meenten tot marken. Een onderzoek naar de oorsprong en ontwikkeling van de Gooise marken en de gebruiksrechten op de gemene gronden van de Gooise markegenoten’ (1280-1568) (Hilversum 2010).

Erfgooiers