In memoriam drs. Maria Boersen (1953 – 2022)

Op 2 mei 2022 is tot onze grote spijt ons bestuurslid Maria Boersen overleden. Zij was ondanks haar ernstige ziekte nog volop bezig met de geschiedenis van haar geliefde Gooi waar de erfgooiers een belangrijke plaats innamen. Haar belangstelling voor de regionale geschiedenis werd niet alleen gedreven vanwege haar geboortedorp Blaricum of door de familieband met de erfgooiers via moederszijde. Het vloeide ook voort uit haar studie geschiedenis en haar werkzaamheden daarna in het geschiedenisonderwijs als docent en opleider aan lerarenopleidingen. Zij had zitting in besturen van diverse historische verenigingen; tot op heden in het bestuur van de Stichting Tussen Vecht en Eem; de redactie van TVE en het bestuur van de Stichting Omgevingseducatie Gooi, Vecht- en Eemstreek. Er werd door haar gepubliceerd en er werden lezingen gehouden veelal over de erfgooiers. Haar bijdrage over Tijmen de Saijer: Blaricumse erfgooier en pastoor (1603 – 1658) -TVE 2020-4 – was een van haar boeiende artikelen. Het geeft ook de achtergrond weer bij zijn afbeelding die juist deze maand (mei) op de kalender van onze Stichting prijkt. Zij was degene die voorstelde De Saijer op te nemen in de kalender gelet op diens nauwe verwevenheid met de erfgooiers; bij haar speelde met name het individu achter de erfgooiers een grote rol.

Maria Boersen trad in 2016 toe tot het bestuur als ‘vertegenwoordiger’ van de Bussummers met erfgooiers banden. In het bestuur hield zij zich in het bijzonder bezig met educatie. Zij was een trouw, deskundig en bij tijd en wijle kritisch lid; wij zullen haar missen in de vervulling van een van onze belangrijkste bestuursopdrachten: het levend houden van de geschiedenis van de erfgooiers; zij droeg daaraan ten volle bij.

Maria Boersen actief ter promotie van de Stichting Stad en Lande van Gooiland